Аналіз продуктивності безпроводових мереж за довільної довжини пакетів даних

DOI: 10.31673/2412-9070.2020.045760

  • Кравченко В. І. (Kravchenko V. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Скрипнік В. В. (Skrypnik V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Голубенко О. І. (Holubenko O. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано аналіз продуктивності спеціалізованих безпроводових мереж, кількість діючих станцій в яких змінюється за випадковим законом. При цьому дана кількість станцій не може з достатньою вірогідністю контролюватися в процесі передавання інформації. Щоб здобути асимптотичні характеристики тривалості передавання, пропонується використовувати інформаційно-ентропійні параметри модельних розподілів. Проведено огляд основних та додаткових параметрів ефективності з погляду їх впливу на функціонування мережі в даних розглянутих умовах. Було здійснено оцінювання взаємної кореляції ключових параметрів ефективності.

Ключові слова: самоподібний трафік; ключові параметри ефективності; інформаційно-ентропійна міра; безпроводова мережа; диференційна ентропія.

Список використаної літератури
1. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В. М. Вишневский, А. И. Ляхов, С. Л. Портной, И. В. Шахнович. Москва: Техносфера, 2005. 592 с.
2. Вишневский В. M., Ляхов А. И., Якимов М. Ю. Оптимізація роботи високошвидкісної бездротової мережі в умовах перешкод // Електрозв’язок. 2007. № 8. С. 16–19.
3. Ляхов А. И., Пупырев П. Е. Оцінка продуктивності широкомовних технологій з протоколом IEEE 802.11 // Distributed Computer and Communication Networks. 2005. С. 84–94.
4. Cтеклов В. К., Беркман Л. Н., Карпенко Н. Ф. Многокритериальная оптимизация системы управления телекоммуникационными сетями // Зв’язок. 1999. № 6. С. 13–16.
5. Дослідження надійності функціонування системи зв’язку / В. В. Григорович, О. Л. Недашківський, С. І. Мєшков [та ін.] // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології COMINFO’2012, 01–05 жовтня. Livadia, 2012. С. 88.

Номер
Розділ
Статті