Технологічно нейтральна архітектура як складова системи керування діяльністю оператора телекомунікацій

DOI: 10.31673/2412-9070.2020.060307

  • Беркман Л. Н. (Berkman L. N.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Варфоломеєва О. Г. (Varfolomeieva O. G.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сало А. Я. (Salo A. Ya.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Стрельніков В. І. (Strelnikov V. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Фокін В. І. (Fokin V. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Інформаційні системи підтримання бізнесу та операцій нині є актуальною і затребуваною темою в рамках керування діяльністю оператора і провайдера телекомунікацій. У статті розглянуто питання, пов’язані з ефективним керуванням діяльністю оператора телекомунікацій. Визначено вимоги до функціонування ефективного оператора телекомунікацій, а також загальні підходи щодо впровадження методології NGOSS у діяльність оператора телекомунікацій. Сформульовано основні складові концепції NGOSS (New Generation Operations Systems and Software — нове покоління операційних систем і програмного забезпечення). TNA забезпечує відокремлення зовнішнього опису бізнес-процесу від внутрішньої реалізації. Обґрунтовано потребу впровадження технологічно нейтральної архітектури в систему керування діяльністю оператора телекомунікацій для підвищення продуктивності праці і зниження експлуатаційних витрат у телекомунікаційних мережах. Застосування архітектури TNA гарантує, що конфіденційну інформацію, яка генерується користувачем або стосується користувача, буде в адекватний спосіб захищено від неналежного використання або несанкціонованого привласнення. Визначено, що вимогам TNA відповідає парадигма сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) — компонентної моделі, яка зв’язує різні сервіси за допомогою чітко визначених інтерфейсів і угод між ними. Інтерфейси не залежать від апаратної платформи, операційної системи або мови програмування, на якій реалізовано сервіс. Такий підхід дає можливість створювати сервіси на різних системах, що взаємодіють один з одним єдиним стандартним шляхом. Розглянуто основні ракурси NGOSS (бізнес, система, упровадження; розгортання), за допомогою яких здійснюється життєвий цикл NGOSS. Обґрунтовано доцільність упровадження концепції NGOSS у діяльність оператора телекомунікацій.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа; система керування; домен; бізнес-модель; інформаційна система; архітектура; TNA.

Список використаної літератури
1. ITU-T Recommendation М.3050. Enhanced Telecom Operations Map (eTOM). Introduction, 2007.
2. Principles for a Telecommunications Management Network (Принципи керування телекомунікаційними мережами) // ITU-TRecommendation M.3010. 2010.
3. TMF053, NGOSS Architecture. Technology Neutral Specification, 2002.
4. TMF, TR 127: NGOSS: Development and Integration Methodology.
5. Райли Д., Кринер М. NGOSS: Построение эффективных систем поддержки и эксплуатации сетей для оператора связи / пер. с англ. Москва: Бизнес Букс, 2007. 192 с.
6. Методи підвищення показників якості системи керування телекомунікаційними мережами : монографія / В. В. Хиленко, Л. Н. Беркман, Г. Ф. Колченко, О. Г. Варфоломеєва. Київ: Норітаплюс, 2007. 236 с.
7. Колченко Г. Ф., Варфоломеева О. Г. Построение модели оптимального проектирования системы управления телекоммуникационными сетями: праці 2 міжнар. конф. «Проблеми керування мережами та послугами телекомунікацій в умовах конкурентного ринку» // Вісник УБЕНТЗ. 2003. №2. С. 15–18.

Номер
Розділ
Статті