Огляд стандартної бібліотеки для створення GUI мовою Python

DOI: 10.31673/2412-9070.2020.062628

  • Кравець Д. В. (Kravetsʹ D. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Тушич А. М. (Tushych A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шкапа В. В. (Shkapa V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Миколайчук В. Р. (Mykolaychuk V. R.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто стандартну бібліотеку для створення графічних інтерфейсів мовою Python. Було проаналізовано актуальність засобів створення графічних інтерфейсів, значення графічного інтерфейсу у сприйнятті користувачем програми, останні дослідження і публікації, що пов’язані з бібліотекою tkinter. Досліджено історію розвитку бібліотеки, основні віджети та менеджери геометрії. Визначено всі функції, що відповідають за розміщення елементів графічного інтерфейсу у вікні та зроблено висновки щодо недоліків і переваг даної бібліотеки.

Ключові слова: програмування; мова програмування; графічний інтерфейс; інтерфейс; вікно; віджет; бібліотека; менеджер геометрії; клас; функція; python; tkinter; GUI; Tk.

Список використаної літератури
1. Grayson J. Python and Tkinter Programming. 2000. 688 р.
2. Програмування числових методів мовою Python: підруч. / А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий; за ред. А. В. Анісімова. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. 640 с.
3. tkinter — Python interface to Tcl/Tk [Електронний ресурс] // Python Documentation. 2020. URL: https://docs.python.org/3/library/tkinter.html.
4. Tk [Електронний ресурс] // Wikipedia. 2016. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Tk.
5. tkinter.ttk — Tk themed widgets [Електронний ресурс] // Python Documentation. 2020. URL: https://docs.python.org/3/library/tkinter.ttk.html#ttk-widgets.

Номер
Розділ
Статті