Функціональна стійкість інформаційних мереж за наявності обмеженої апріорної інформації про надійність

DOI: 10.31673/2412-9070.2020.069966

  • Іщеряков С. М. (Ishcheryakov S. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Прокопов С. В. (Prokopov S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Каргаполов Ю. В. (Karhapolov Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Березовська Ю. В. (Berezovsʹka Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто комплекс тісно пов'язаних між собою задач, об'єднаних спільною метою дослідження: побудувати двосторонні оцінки показників надійності інформаційних систем під час різних способів уведення і використання резерву часу за наявності обмеженої апріорної інформації про надійність.

Ключові слова: інформаційна система; мережа; функціональна стійкість; надійність; обмежена апріорна інформація; резерв часу.

Список використаної літератури
1. Машков О. А., Самчишин О. В. Современные проблемы развития теории функционально устойчивых сложных систем управления // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. Київ: ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України, 2009. Вип. 52.
2. Дурняк Б. В., Машков О. А., Косенко В. Р. Програмне забезпечення для математичного моделювання функціонально стійких інформаційно-керуючих комплексів динамічних об’єктів // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. Київ: ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України, 2010. Вип. 57. С. 201–217.
3. Барабаш О. В. Построение функционально устойчивых распределенных информационных систем. Київ: НАУ, 2004. 226 с.
4. Аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем / О. В. Барабаш, Н. В. Лукова-Чуйко, А. П. Мусієнко, О. Ю. Ільїн // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2018. № 1. С. 11–18.
5. Барабаш О. В., Конограй А. Ф., Саланда І. П. Методика аналізу структурної функціональної стійкості розгалуженої інформаційної мережі // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2017. № 3. С. 27–35.
6. Оцінка надійності резервованих систем при обмеженій вихідній інформації: монографія / Б. П. Креденцер [та ін.] / за ред. Б. П. Креденцера. Київ: Фенікс, 2013. 335 с.
7. Стойкова Л. С., Красников С. Н. Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы // Кибернетика и системный анализ. 2016. Т. 52, № 6. С. 84–94.
8. Стойкова Л. С. Наибольшая точная нижняя граница вероятности отказа системы в специальном интервале времени при неполной информации о функции распределения времени до отказа системы // Кибернетика и системный анализ. 2017. Т. 53, № 2. С. 65–73.
9. Стеклов В. К., Костік Б. Я., Беркман Л. Н. Сучасні системи керування в телекомунікаціях: монографія. Київ: Техніка, 2005. 400 с.
10. Керування телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій: підруч. для вищ. навч. закл. / В. Г. Кривуца, Л. Н. Беркман, В. К. Стеклов [та ін.]. Київ: Техніка, 2007. 383 c.

Номер
Розділ
Статті