Дослідження особливостей роботи джерел випромінювання плазми в різних режимах для підвищення завадозахищеності космічного апарата

  • Шульга О. В.
  • Шефер О. В.
  • Нелюба Д. М.
  • Гонтар М. М.

Анотація

Описано метод ідентифікації космічних апаратів (КА) за неконтрольованим випромінюванням (НКВ), який полягає в аналізі випромінювання бортової апаратури (БА) виявленого космічного об’єкта (КО) і порівнянні з математичними моделями процесів, які мають бути ідентифіковані. Це дозволить підвищити якість функціонування системи контролю космічного простору. Пропонований метод не лише забезпечує додаткові відомості про роботу БА спостережуваних КА, а й дає змогу класифікувати КО за особливостями роботи в пасивному режимі локації внутрішніх систем КА.

Ключові слова: космічний апарат; плазма; бортова система навігації та мобільного зв’язку; густина потужності; коливання гетеродина; динамічна модель; кусково-лінійна апроксимація; радіотехнічна станція.

Номер
Розділ
Статті