Когнітивна модель оцінювання професійних і особистісних якостей випускника

  • Ільїн О. О.

Анотація

Визначено з відповідним обґрунтуванням множину показників оцінювання випускника вищого навчального закладу, утворену в результаті поєднання множин компетенцій, передбачених освітньою програмою підготовки, із професійними та особистісними компетенціями, необхідними згідно з вимогами роботодавців. Побудовано модель оцінювання студента відповідно до належності компетенцій тій чи іншій узагальненій групі компетенцій. Запропоновано метод виведення остаточної оцінки на основі поєднання колективного та індивідуального методів оцінювання.

Ключові слова: когнітивна модель; інформаційна технологія; студент; оцінювання; компетенція; роботодавець; працевлаштування.

Номер
Розділ
Статті