Концепція єдності корпускулярного та хвильового подань поширення радіохвиль

  • Грохольський Я. М.
  • Сусь Б. А.

Анотація

Усі можливі діапазони радіохвиль розглядаються з позиції єдності їх фізичної природи у вигляді корпускулярно-хвильового коливального процесу, об’єднувальним базисом якого є періодичний перехід енергії електромагнітної форми коливання в масу, названу корпускулою, і навпаки. З огляду на це введено поняття електромагнітного коливання, фотона в розширеному розумінні та базового фотона.

Ключові слова: електромагнітні коливання; радіохвилі; маса; енергія; корпускулярно-хвильова природа; фотон базовий.

Номер
Розділ
Статті