Початкове налаштування сервера АТС на основі Asterisk

DOI: 10.31673/2412-9070.2020.064448

  • Данильченко В. М. (Danylchenko V. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Миколайчук В. Р. (Mykolaychuk V. R.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ткаленко О. М. (Tkalenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дідківський А. С. (Didkivsʹkyy A. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розвиток інформаційних технологій відбувається дуже активно, зокрема активно розвиваються комп'ютерні мережі, які все частіше застосовуються користувачами для телефонних розмов. Останнім часом спостерігається підвищений інтерес до технологій IP-телефонії, іншими словами АТС, використання якої дає можливість значно знизити вартість телефонного зв'язку всередині компанії. АТС (автоматична телефонна станція) — це система пристроїв, що забезпечує автоматичне з'єднання і підтримання телефонного зв'язку між абонентами цієї АТС, які користуються для цього спеціальними кінцевими пристроями — телефонними апаратами. Віртуальна АТС — потужна телефонна система, яка використовує підімкнення до Інтернету на відміну від стандартних телефонних послуг. Стандартна IP-АТС застосовується для передавання дзвінків з інтернету на телефонну комутаційну мережу загального користування. Віртуальну АТС можна розглядати як більш економічну версію, оскільки не задіяно жодне обладнання, все віртуальне та розміщується у постачальника послуги. Сьогодні відкрита комунікаційна платформа Asterisk займає майже 85% ринку АТС з відкритим кодом. Автоматична телефонна станція Asterisk підтримує як протоколи IP-телефонії, так і традиційні лінії зв'язку. Підтримуються всі базові та розширені функції АТС: голосове меню, запис розмов, статистика викликів, голосова пошта, постановка дзвінків у чергу і розподіл по операторах. Безпосередньо підтримується відеозв'язок. В останніх версіях Asterisk підтримується шифрування розмов. Asterisk має прості і добре документовані інтерфейси для інтеграції з іншими системами, що дає можливість легко вбудовувати комунікації в бізнес-процеси і бізнес-додатки. Існує велика кількість всіляких графічних засобів адміністрування Asterisk як платних, так і безплатних, серед яких найбільш популярний безплатний WEB інтерфейс FreePBX.

Ключові слова: сервер; IP-адреса; IP-телефонія; Asterisk; веб-керування FreePBX; АТС; протокол VoIP.

Список використаної літератури
1. Bryant R., Madsen L., Van Meggelen J. Asterisk // The Definiteve Gude. 2013. No. 6. 222 p.
2. Nesterkin D. Transfer of telephone lines between offices on the basis of IP-PBX Asterisk and Linksys // System administrator. 2010. No. 4. P. 56–60.
3. Bembieva A., Namiot D. Voice dialogs for Asterisk // International journal of open information technologies. 2013. No. 7. P. 24–27.
4. Van Meggelen J., Madsen L., Smith J. Asterisk // The Future of Telephony. 2018. 317 p.
5. Sidorovich M. A., Mikheev A. I. Building an IP-PBX for small business based on the Raspberry PI microcomputer // Scientific, technical and economic cooperation of the Asia-Pacific countries in the XXI century. 2016. No. 1. P. 106–109.

Номер
Розділ
Статті