Розроблення алгоритму маршрутизації самоорганізованих радіомереж

DOI: 10.31673/2412-9070.2020.064952

  • Бреславський В. О. (Breslavsʹkyy V. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лаптєв О. А. (Laptyev O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Правдивий А. М. (Pravdyvyy A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Зозуля С. А. (Zozulya S. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано вдосконалений алгоритм маршрутизації в самоорганізованих радіомережах, відмітними особливостями якого є: зниження надмірності потоку керуючих сигналів у мережі завдяки передаванню функції вибору (продовження) маршруту всіх вузлів ретрансляції; швидка адаптація і самовідновлення мережі за альтернативним маршрутом у разі виходу з ладу активних вузлів ретрансляції. Доведено, що розглядуваний алгоритм за сукупністю параметрів має кращі характеристики порівняно з відомими алгоритмами. Самоорганізований алгоритм маршрутизації (САМ) призначено для мобільних безпроводових самоорганізованих мереж зв'язку, в яких вузли мають однаковий статус. Функції базових станцій розподілено між усіма учасниками інформаційної взаємодії. Алгоритм САМ є інтелектуальним, у нього закладено можливість вузлом самостійно приймати рішення щодо участі в побудові маршруту і/або відновлення його.

Ключові слова: алгоритм; самоорганізовані радіомережі; маршрутизація; ретрансляція; вузол зв’язку; прийняття рішень.

Список використаної літератури
1. Optimization of Digital Wireless Transceiver Embedded System Built on Xilinx FPGA / А. А. Бахтін, В. В. Баринов, К. С. Тафинцев, В. В. Литвинов // International Workshop «Networked Embedded and Control Systems Technologies: Opportunities for US-Russia Cooperation. 2009 р.
2. Chun-Chuan Yang, Li-Pin Tseng. Fisheye Zone Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks // Consumer Communications and Networking Conference. CCNC Second IEEE. 2005.
3. Інформаційні матеріали електронного видання TheInquirer // theinquirer.net
4. Самоорганизующиеся радиосети со сверхширокополосными сигналами: монография / М. Е. Ильченко, С. Г. Бунин, А. П. Войтер, В. А. Романюк. Київ: Наук. думка. 2013.
5. Інформаційні матеріали електронного видання Unstrung // unstrung.com.
6. Савченко О., Прокопенко Є. Методика оцінки ефективності системи зв’язку органу охорони державного кордону: зб. наук. праць Нац. академії Держ. прикордон. служби України. 2015. № 3(65). С. 340–352.
7. Бабенко О. Рябуха А., Костенко І. Вибір показників ефективності системи зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіаційної частини // Системи обробки інформації. 2002. № 2(18). С. 215–220.
8. Литвинов А. Л. Теорія систем масового обслуговування. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 142 с.
9. Дослідження операцій: практичний курс / В. Є. Березовський, М. М. Гузій, В. М. Дякон [та ін.]. Київ, 2011. 238 с.
10. Дьоміна В. М. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання систем масового обслуговування: конспект лекцій. Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2015. 44 с.
11. The Intelligent Control System for infocommunication networks / L. Berkman, O. Barabash, O. Tkachenko [et al.] // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research (IJETER)/ 2020. Vol. 8. No. 5. Р. 1920–1925

Номер
Розділ
Статті