Дослідження застосування технологій керування в комп’ютерних мережах

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.032225

  • Бученко І. А. (Buchenko I. A.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Керування в комп’ютерних мережах здійснюється на різних рівнях залежно від потреб організацій, тому в цій статті розглянуто питання використання технологій керування в комп’ютерній мережі. Визначено основні принципи функціонування системи керування комп’ютерними мережами. Описано теорію керування. Здійснено огляд наявних методів керування. Розглянуто принцип системи керування негативним зворотним зв'язком, що використовується для підтримання змінної процесу — заданим значенням. Визначено етапи управлінського циклу, типи циклів керування, переваги замкненого циклу над контролерами відкритого циклу, класифікацію загальних підходів у теорії керування.

Ключові слова: комп’ютерна мережа; методи керування; цикл керування мережами; принципи методів керування; етапи управлінського циклу.

Список використаної лiтератури
1. Показник ефективності системи управління розподіленою інформаційною системою в умовах невизначеності / Ю. І. Лосєв, С. І. Шматков, К. М. Руккас [та ін.] // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2015. № 2. С. 115–117.
2. ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення (1.23).
3. B. Wayne Bequette. Process Control: Modeling, Design, and Simulation // Prentice Hall Professional. 2003. Р. 5.
4. Achterbergh J., Vriens D. §2.3 Cybernetics: Effective methods for the control of complex systems // Organizations: Social Systems Conducting Experiment. Springer Science & Business Media. 2010. Р. 47.
5. Girod B., Rabenstein R., Stenger A. Signals and systems, 2nd ed. // Wiley, 2001. Р. 50.
6. Mayr O. The Origins of Feedback Control // The Colonial Press, Inc. 1970. Clinton, MA USA.
7. Кривуца В. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій. Київ: Техніка, 2007. 384 с.
8. Galis A. Multi-Domain Communication Management. Boca Raton, Florida: CRC Press., 2000. 420 p.
9. Стеклов В. К., Беркман Л. Н., Костик Б. С. Сучасні системи управління в телекомунікаціях. Київ: Техніка, 2005. 400 с.
10. Варфоломеєва, О. Г., Бондарчук А. П., Лавренюк Ю. Л. Розробка функціональної моделі системи управління мережею наступного покоління на рівні доступу // Зв’язок. 2015. №4. С. 49–52.
11. Жураковський, Б. Ю. Об’єктно-орієнтована модель системи управління мережею NGN // Вісник Держ. ун-ту інформ.-комунікаційних технологій. 2012. № 3. С. 81–84.

Номер
Розділ
Статті