Моделювання систем передавання інформації в сучасних мобільних мережах

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.0304346

  • Руденко Н. В. (Rudenko N. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Говорун О. І. (Говорун О. І.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуто системи передавання інформації в сучасних мобільних мережах. Головним завданням будь-якої системи передавання інформації є боротьба з різноманітними завадами. Тому постала потреба в розробленні адаптивних систем передавання даних, в яких адаптивні методи допомагають досягти якісного керування за відсутності достатньо повної апріорної інформації про характеристики керованого процесу або за умов невизначеності. Дослідження проводились на імітаційній моделі системи передавання даних, побудованої на основі двійкової симетрії. Пропонована адаптивна система базується на оцінюванні стану каналу передавання даних, відповідно до якого вибирається бітова швидкість переданих даних і параметри завадостійкого коду, що забезпечує певний рівень помилок на приймальному боці з урахуванням обмеженої пропускної здатності каналу зв'язку. Результати імітаційного моделювання свідчать про правильність запропонованого вирішення та дають змогу оцінити основні параметри систем передавання інформації в сучасних мобільних мережах.

Ключові слова: телекомунікаційні мережі; імітаційне комп’ютерне моделювання; передавання даних; мобільні мережі; завадостійкість; пропускна здатність.

Список використаної літератури
1. Osipov N. A., Shavin A. S., Tarasov A. G. Modeli kanalov peredachi informatsii avtomatizirovannykh sistem podgotovki i puska raket kosmicheskogo naznacheniya v srede Simulink [Models channels transmission information the automated systems of preparation and launch space rockets in the Simulink environment] // Trudy MAI, 2015. no. 83. Р. 24–34.
2. Zhidkov I. A., Levenets A. V., Chye En Un. Otsenka sostoyaniya kanala svyazi po rezul’tatam dekodirovaniya pomekho-zashchishchennogo koda [Evaluation channel status communication on the results of decoding the noise immunity of the code] // Informatika i sistemy upravleniya – Information Science and Control Systems. 2009. no. 3 (21). Р. 72–78.
3. Шаруда В. Г. Практикум з теорії автоматичного управління: навч. посіб. Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2002. 414 с.
4. Шинкарук О. М., Правда В. І., Бойко Ю. М. Приймання та оброблення сигналів: навч. посіб. для ВНЗ. Хмельницький: ХНУ, 2013. 365 с.

Номер
Розділ
Статті