Використання вузьконапрямлених передавачів для пропагінації сигналів між нестаціонарними об'єктами

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.034757

  • Пархоменко В. Л. (Parkhomenko V. L.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Щепак А. С. (Shchepak A. S.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Пархоменко В. В. (Parkhomenko V. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Бондаренко А. І. (Bondarenko A. I.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Надзвичайно важливим у багатьох технологічних сферах є забезпечення стійкого безпроводового захищеного зв'язку. Істотно впливає на кінцевий результат форма антени передавача, а точніше діаграма напрямленості сигналу цієї антени. Для випадків, коли значна частина вимог до системи лишається невідомою, зазвичай найкращим методом буде йти за універсальністю. Але, якщо точно визначено вимоги до кінцевого результату — доцільно максимізувати зусилля для досягнення того чи іншого кінцевого стану. У такому разі правильніше буде вибирати форму антени залежно від кінцевих умов, попередньо зваживши всі особливості доступних конструктивних рішень.
У статті розглядаються та порівнюються два види антен — всенапрямлені та вузьконапрямлені. Описано їх сильні та слабкі сторони; ситуації, де їх можна застосовувати, досягаючи кращих результатів порівняно з аналогами за однакової потужності передавача. Добір оптимальних параметрів здійснюється на основі наперед заданої інформації про мету та особливості використання антени на передавачі. Розглянута інформація дає змогу дійти висновку щодо переваги вузьконапрямлених антен на противагу всенапрямленим у ситуації, коли одним із головних показників є відстань між передавачем і приймачем. Також, змінюючи такі параметри, як ширина кута вузьконапрямленої антени, можна зменшити негативний вплив слабких сторін цього типу передавачів. Наприклад, нестаціонарний об'єкт може випадково вийти із зони дії стійкого радіосигналу від такої антени, проте розширення кута уможливлює істотне зменшення вірогідності настання такого негативного сценарію.

Ключові слова: пропагінація сигналів; вузьконапрямлені антени; фазована решітка.

Список використаної літератури
1. Світ інформації та телекомунікацій: зб. матеріалів ХІІI Наук.-техн. конф. студентства та молоді. Київ: ДУТ, 2021.
2. Батрак Є. О. Методика підвищення ефективності вузькоспрямованої трансляції інформації в рухомих системах радіозв’язку: дис. ... канд. техн. наук: 01.01.17. Київ, 2017. 142 с.
3. Перспективи застосування цифрового діаграмоутворення у станціях тропосферного зв’язку спеціального призначення: зб. наук. праць // ВІТІ ДУТ. 2014. № 1.
4. Студопедія: Пристрої, що реалізовують метод просторової селекції [Електронний ресурс]. URL: https://studopedia.com.ua/1_48377_pristroishcho-realizovuyut-metod-prostorovoi-selektsii--hv.html

Номер
Розділ
Статті