Проблеми, труднощі і можливості IoT та хмарних обчислень

DOI: 10.31673/2412-9070.2021.042025

  • Макарцев М. О. (Makartsev M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Тушич А. М. (Tushych A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Замрій І. В. (Zamriy I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Алексіна Л. Т. (Aleksina L. T.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

З розвитком Індустріального Інтернету речей (IIoT) спостерігається постійне зростання обсягу інформації. Проте недоцільно зберігати всі необроблені дані в пристроях IIoT, оскільки енергія кінцевих пристроїв не є невичерпною, а додаткові приміщення жорстко обмежені. Мережі IoT розширюють можливості присвоєного асортименту інформації та розподіленого сховища, незалежно від штучної природи IoT. Існує низка невизначених гарантій для проблем IoT та інтеграції у хмару. Хмарні обчислення є високоефективними, зберігання стає дедалі актуальнішим, і деякі групи зараз пересилають свої дані з власних записів у центри постачальників хмарних обчислень. Інтенсивні програми IoT для робочих навантажень і даних можуть спричинити труднощі під час використання розподілених обчислювальних апаратів. У статті досліджено IoT та хмарні обчислення, а також розглянуто сумісні з хмарою проблеми та обчислювальні техніки для сприяння стабільному переходу програм IoT до хмари.

Ключові слова: Інтернет речей; IoT; хмарні обчислення; безпека; IoT-хмара.

Список використаної літератури
1. Mohiuddin I., Almogren A. Workload aware VM consolidation method in edge/cloud computing for IoT applications / IEEE. 2019 [Електронний ресурс]. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743731518306762.
2. Secure and Optimized Load Balancing for Multi-Tier IoT and Edge-Cloud Computing Systems / W.-Z. Zhang, I. A. Elgendy, M. Hammad [et al.] // IEEE. 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9279239.
3. Riad K., Huang T., Ke L. A dynamic and hierarchical access control for IoT in multi-authority cloud storage. 2020 [Електронний ресурс]. URL: h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t /publication/340372165_A_dynamic_and_hierarchical_access_control_for_IoT_in_multi-authority_cloud_storage.
4. IoT enabled cancer prediction system to enhance the authentication and security using cloud computing / M. Anuradha, T. Jayasankar, N. Prakash [et al.]. 2021 [Електронний ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/346171393_IoT_enabled_cancer_prediction_system_to_enhance_the_authentication_and_security_using_cloud_computing.
5. A volunteer supported fog computing environment for delaysensitive IoT applications / B. Ali, M. A. Pasha, S. ul Islam [et al.] // IEEE. 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9201470.
6. Wang M., Zhang Q. Optimized data storage algorithm of IoT based on cloud computing in distributed system. 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/340701668_Optimized_data_storage_algorithm_of_IoT_based_on_cloud_computing_in_distributed_system
7. Fuentes H., Mauricio D. Smart water consumption measurement system for houses using IoT and cloud computing. 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/343946094_Smart_water_consumption_measurement_system_for_houses_using_IoT_and_cloud_computing.
8. A novel intelligent medical decision support model based on soft computing and IoT / M. Abdel-Basset, G. Manogaran, A. Gamal, V. Chang // IEEE. 2019 [Електронний ресурс]. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8787865.
9. A softwaredefined IoT device management framework for edge and cloud computing / A. Mavromatis, C. Colman-Meixner, A. P. Silva [et al.] // IEEE. 2019 [Електронний ресурс]. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8883180.
10. A new edge architecture for ai-iot services deployment / O. Debauche, S. Mahmoudi, P. Manneback [et al.]. 2020 [Електронний ресурс]. URL: h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t /publication/340256484_A_new_Edge_Architecture_for_AI-IoT_services_deployment.

Номер
Розділ
Статті