Проблема маршрутизації для мереж міського транспорту

DOI: 10.31673/2412-9070.2021.043236

  • Коротков С. С. (Korotkov S. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сосновий В. О. (Sosnovyy V. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ткаченко О. М. (Tkachenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лемешко А. В. (Lemeshko A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бученко І. А. (Buchenko I. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто роботу системи керування маршрутизацією транспорту, проведено огляд теоретичної маршрутизації для інформаційних мереж. Дано опис алгоритмів пошуку найкоротших шляхів на графах. Запропоновано концепцію керування маршрутизацією транспортних засобів для міських мереж. Показано, що міську транспортну мережу можна подати у вигляді графа, а теорія і методи, присвячені маршрутизації в інформаційних мережах, можуть бути перенесені на транспортні мережі. Обґрунтовано розбиття задачі керування маршрутизацією транспорту на дві частини: статичну і динамічну.

Ключові слова: потоки машин; керування транспортом; алгоритм керування маршрутизацією.

Список використаної лiтератури
1. Крылов Ю. Д. Вычислительные сети: учеб. пособие // Санкт-Петербург. гос. ун-т аэрокосмического приборостроения. СПб 2006. С. 105–111.
2. Смелянский Р. Л. Системы передачи данных и сети ЭВМ // Лекции ВМИК МГУ.
3. Gonzalez H. Adaptive Fastest Path Computation on a Road Network: A Traffic Mining Approach // VLDB’07, September 23–28, 2007. Vienna, Austria.
4. Jacob R. A Computational Study of Routing Algorithms for Realistic Transportation Networks //ACM.
5. Subramanian S. Routing algorithms for dynamic, intelligent transportation networks: Dissertation / Virginia Polytechnic Institute and State University. 1997. Blacksburg, Virginia.
6. Shibuya T. Computing the n*m Shortest Path Effeciently // ALENEX’99, LNCS 1619. 1999. Р. 210–224.
7. Huang Y.-W. Query optimization for navigation in geographic information systems: Dissertation / The University of Michigan, 1997.

Номер
Розділ
Статті