Застосування алгоритму з навчанням для виявлення детермінованого сигналу в шумі невідомої інтенсивності

DOI: 10.31673/2412-9070.2021.044145

  • Ткаленко О. М. (Tkalenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Полоневич О. В. (Polonevych O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Литвин О. О. (Lytvyn O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Марченко О. Ю. (Marchenko O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Асман М. Я. (Asman M. Ya.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто основні джерела шумів та завад, особливості виявлення сигналів у шумах, методи боротьби з ними під час передавання на різного роду відстань. У низці задач приймання сигналів за наявності шумів не можна обмежуватися таким загальним критерієм, як відношення сигнал/шум. Постає необхідність використовувати більш тонші статистичні властивості процесів, які дають можливість кількісно оцінити вірогідність даних. Шуми становлять важливу проблему в науці і техніці, оскільки вони визначають нижні межі як стосовно точності будь-яких вимірювань, так і щодо величини сигналів, котрі можуть бути оброблені засобами електроніки. Визначено адаптивне виявлення сигналів у шумах із використанням оптимального алгоритму виявлення для процедур аналізу. Запропоновано алгоритм виявлення сигналу в шумі як під час дискретного спостереження, так і в разі переходу до неперервного спостереження сигналів. Побудовано ймовірнісні характеристики виявлення сигналу в шумі невідомої та відомої інтенсивності алгоритму з навчанням.

Ключові слова: сигнал/шум; завада; алгоритм; величина; технічна система; адаптивне приймання; частота; вита пара.

Список використаної літератури
1. Іващенко П. В. Основи теорії інформації: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2015. 53 с.
2. Основи теорії процесів в інформаційних системах: підручник (у 2-х кн.). Кн. 1. Аналіз детермінованих процесів / М. Б. Гумен, В. М. Співак, С. К. Мещанінов [та ін.]. 2-е вид., зі змінами і доповн. Київ: Кафедра, 2017. 281 с.
3. Пошук, обробка та аналіз інформації: навч. посіб. / К. П. Сторчак, О. М. Ткаленко, О. В. Полоневич [та ін.]. Київ: ДУТ, 2018. 127 с.
4. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. для техн. спеціальностей вищих навч. закладів / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник. Львів, Магнолія 2006, 2017. 256 с.
5. Pianykh B. Ye., Aznakayev E. G., Bidnyi M. S. Electric and electronic circuit theory. Electric circuits: manual. Kyiv: NAU, 2015. 244 p.
6. Аналіз та обробка потоків даних засобами обчислювального інтелекту: монографія / Є. В. Бодянський, Д. Д. Пелешко, О. А. Винокурова [та ін.]. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. 236 с.
7. Tkalenko O. Модель сигнального трафіку для передавання повідомлень в режимі реального часу //Polish Science Journal (ISSUE 1(22), 2019). Warsaw: Sp.z o.o. “iScience”, 2020. P. 27–32.

Номер
Розділ
Статті