Порівняльний аналіз методів канального кодування в безпроводових мережах

DOI: 10.31673/2412-9070.2021.044651

  • Дударєва Г. О. (Dudaryeva H. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Грищенко О. О. (Hryshchenko O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Голубенко О. І. (Holubenko O. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Руденко Н. В. (Rudenko N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Сьогодні дедалі більшого розвитку набувають безпроводові мережі зв’язку. Поширення цих мереж пояснюється зручністю їх використання, дешевизною та прийнятною пропускною здатністю. Водночас для ефективного передавання інформації потрібно отримувати безпомилкові дані, які зазвичай спотворюються під час передавання їх по каналах безпроводового зв’язку. Найчастіше на якість передавання даних впливають такі фактори, як дисперсійний ефект, завмирання, загасання, завади, шум у каналі тощо. Тому для уникнення помилок під час приймання інформації застосовуються методи канального кодування, основним завданням яких є пошук кодів, котрі швидко передаються і можуть виправляти або виявляти помилки. Метою цієї статті є порівняння та аналіз коефіцієнта бітових помилок (далі BER) під час застосування різних методів канального кодування. При цьому кількість бітів, що передається, є майже однаковою для різних методів канального кодування.

Ключові слова: двійковий файл Бернуллі; методи кодування каналів; AWGN; аналіз BER.

Список використаної літератури
1. Голиков А. М. Модуляция, кодирование и моделирование в телекоммуникационных системах. Теория и практика. Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2016. 516 с.
2. Berrou C., Glavieux A. Near optimum error correcting coding and decoding // IEEE Trans. Comm., 1996. Vol. 44, No. 10. P. 1261–1271.
3. Vucetic B., Yuan J. Turbo codes: principles and applications // Kluwer Academic, Norwell, MA, 2000. P. 12.
4. Abbasfar A., Divsalar D., Kung Y. Accumulaterepeat accumulate codes, Proc. // IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2004), Dallas, TX, December 2004. P. 509–513.
5. The F-LDPC family: High-performance flexible modern codes for flexible radio, in Proc. / T. R. Halford, M. Bayram, C. Kose [et al.] // ISSSTA 2008, Bologna, Italy, September 2008. P. 376–380.
6. Jin H., Khandekar A., McEliece R. Irregular repeat-accumulate codes, In Proc. // 2nd Int. Symp. Turbo codes and related topics, Brest, France, September 2000. Р. 1–8.
7. Forney G. D., Jr. Codes on graphs: Normal realizations // IEEE Trans. Inform. Theory. 2001. Vol. IT-13. P. 520–548.
8. Moreira J. C., Farrell P. G. Essentials of error control coding // John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, England, 2006. P. 361.
9. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е изд. / пер. с англ. Е. Г. Грозы [и др.]; под ред. А. В. Назаренко. Москва: Вильямс, 2003. 1104 с.
10. Canteaut A., Filiol E. Cipher text only reconstruction of stream ciphers based on combination generators. Berlin, Springer, 2001. P. 16.

Номер
Розділ
Статті