Розрахунок формування мережі з використанням антен із вузьконапрямленою геометрією випромінювання радіосигналу

DOI: 10.31673/2412-9070.2021.045255

  • Пархоменко В. Л. (Parkhomenko V. L.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Щепак А. С. (Shtepak A. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пархоменко В. В. (Parkhomenko V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бондаренко А. І. (Bondarenko A. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Актуальною та важливою в сучасному світі є сфера безпроводового передавання інформації. Постійно зростаючі обсяги даних, які необхідно пересилати за одиницю часу, що неодмінно підвищують вимоги до всіх комплектуючих, що беруть участь у транспортуванні пакетів між абонентами. У статті здійснено короткий огляд наявних характеристик пристроїв приймання та передавання, програмного забезпечення для проведення моделювання та розрахунків діаграми напрямленості сигналу, наприклад для ультракороткохвильової системи передавання. Для виконання математичних обчислень запропоновано використати програмне забезпечення MATLAB та подібні до нього комп’ютерні програми, що значно пришвидшить отримання результату та покращить його точність. Виконання таких розрахунків на етапі проєктування та побудови мережі з використанням засобів дистанційного поширення та приймання сигналу дає можливість досягти максимальної якості та потужності сигналу, а також мінімізувати затрати за часом та фінансами в процесі подальшої реалізації комплексу. Для досягнення найкращого результату розглянуто використання моделювання діаграми напрямленості сигналу, який поширюється антеною з вузьконапрямленою геометрією випромінювання радіохвиль. Основні та додаткові канали такого засобу передавання та їх вплив на провідні характеристики системи залежать від параметрів антени, її розміщення та положення. Отже, підбираючи ці параметри, можливо змінити вплив випромінювання космосу та Землі, що якісно позначиться на передавання радіосигналу в такій системі.

Ключові слова: системи безпроводового передавання інформації; діаграма напрямленості радіосигналу.

Список використаної літератури
1. Збірник матеріалів ХІІI Науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» // Наук.-практ. журн. Київ: ДУТ, 2021.
2. Батрак Є. О. Методика підвищення ефективності вузькоспрямованої трансляції інформації в рухомих системах радіозв’язку: дис. ... канд. техн. наук: 01.01.17. Київ, 2017. 142 с.
3. Перспективи застосування цифрового діаграмоутворення у станціях тропосферного зв’язку спеціального призначення // Наук.-практ. журн. ВІТІ ДУТ. 2014. № 1.
4. Студопедія: Пристрої, що реалізовують метод просторової селекції [Електронний ресурс]. URL: https://studopedia.com.ua/1_48377_pristroi-shcho-realizovuyut-metod-prostorovoi-selektsii--hv.html

Номер
Розділ
Статті