Інтеграція послуг безпеки в архітектуру системи керування телекомунікаціями

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.040308

  • Беркман Л. Н. (Berkman L. N.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Варфоломеєва О. Г. (Varfolomeyeva O. H.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Колченко Г. Ф. (Kolchenko H. F.) ТОВ Випробувальний центр «ОМЕГА», Київ
  • Захаржевський А. Г. (Zakharzhevsky A. H.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Перепелиця Н. Л. Perepelytsya N. L. Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуто основні завдання щодо забезпечення безпеки системи керування телекомунікаційними мережами України. Проаналізовано стандарти та іншу нормативну документацію з питань інформаційної безпеки телекомунікацій і систем керування ними. Особливу увагу приділено питанням керування безпекою як складової функціональної архітектури системи керування телекомунікаціями згідно з концепцією побудови мережі керування телекомунікаціями TMN. Визначено особливості впровадження послуг безпеки для кінцевих або проміжних вузлів телекомунікаційних мереж. Проведено порівняння ієрархічної моделі надання послуг безпеки з моделлю взаємодії відкритих систем OSI. Запропоновано практичну модель організації безпеки системи керування телекомунікаційними мережами. Досліджено основні переваги та недоліки інтеграції послуг безпеки на нижніх та верхніх протокольних рівнях. Інтеграція послуг та механізмів безпеки в архітектуру телекомунікаційного зв’язку визначається двома основними міркуваннями: в яких вузлах мають бути реалізовані послуги безпеки та на якому рівні має бути здійснено кожну послугу. Оскільки існує низка аргументів на користь та проти кожного з цих рівнів, єдиного правильного розв’язку цієї проблеми не існує. Доцільно знайти оптимальне вирішення, залежно від конкретної задачі безпеки.

Ключові слова: мережа; система керування; безпека; послуга; кінцева система; проміжна система.

Список використаної літератури
1. ITU-T Recommendation M.3060/Y.2401. Principles for the Management of Next Generation Networks.
2. Principles for a Telecommunications Management Network (Принципи керування телекомунікаційними мережами) // ITU-TRecommendation M.3010. 2010.
3. Daniel A. Menascé, Virgilio A. F. Almeida. Capacity Planning for Web Services: Metrics, Models, and Methods. 2001. Prentice Hall, Sep 11, 2001. 608 р.
4. Чаадаев В. К., Шеметова И. В., Шибаева И. В. Информационные системы компаний связи. Москва: Эко-Трендз, 2004. 256 с.
5. Стеклов В. К., Беркман Л. Н. Проектування телекомунікаційних мереж. Київ: Техніка, 2002. 792 с.
6. Методи підвищення показників якості системи керування телекомунікаційними мережами: монографія / В. В. Хиленко, Л. Н. Беркман, Г. Ф. Колченко, О. Г. Варфоломеєва. Київ: Норіта-плюс, 2007. 236 с.
7. Стеклов В. К., Костік Б. Я., Беркман Л. Н. Сучасні системи керування в телекомунікаціях / за заг. ред. В. К. Стеклова. Київ: Техніка, 2005. 400 с.
8. Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління / В. Ф. Заїка, О. Г. Варфоломеєва, К. О. Домрачева, Г. О. Гринкевич: навч. посіб. Київ: ДУТ, 2019. 352 с.
9. Оптимізація параметрів інфокомунікаційних мереж / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, В. О. Власенко, Ю. М. Зіненко // Сучасний захист інформації. 2016. №4. С. 58–64.

Номер
Розділ
Статті