Алгоритм динамічного резервування канального ресурсу агрегованого потоку даних

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.041721

  • Гринкевич Г. О. (Grynkevych G. O.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Захаржевський А. Г. (Zakharzhevsky A. H.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Замрій І. В. (Zamriy I. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Василенко В. В. (Vasylenko V. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Запропоновано алгоритм динамічного резервування канального ресурсу агрегованого потоку даних. Реалізацію цього алгоритму виконано на VPN-шлюзі, призначеному для керування потоками даних, їх фільтрацією, організацією пріоритетного допуску потоків даних у VPN-тунелі. Розроблений на випадок виникнення навантаження алгоритм має передусім оцінювати стан мережі та за здобутими результатами виконувати функції резервування та керування допуском потоків даних з огляду на їх пріоритети.

Ключові слова: агрегований потік; алгоритм; потік даних; VPN-тунелі; навантаження.

Список використаної літератури
1. Caramanis C., Palomar D. P. Distributed Resource Allocation in Wireless Networks: A Game-Theoretic Approach // IEEE Transactions on Wireless Communications. 2009. vol. 8, no. 3. Р. 1216–1226.
2. Потокові моделі та метод балансування черг на маршрутизаторах мультисервісних телекомунікаційних мереж [Електронний ресурс]. URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/7aeb69e3-b9da-437c-b841-f6606ee2411b/content (дата звернення: 15.01.2023).
3. Динамічне резервування пропускної здатності зворотних каналів в мережі супутникового зв’язку [Електронний ресурс]. URL: https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154503?locale-attribute=en (дата звернення: 13.01.2023).
4. Alsalibi M. S., Umrao S. N. Dynamic Resource Allocation Techniques for Wireless Communication
Networks // International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. 2014. vol. 4, no. 6. Р. 1047–1053.
5. Sahoo S. S., Mohapatra S. S., Das A. K. Dynamic Resource Allocation in Wireless Networks: A Review // International Journal of Computer Applications. 2011. vol. 33, no. 4. Р. 38–42.
6. Система динамічного планування в розподілених обчислювальних мережах [Електронний ресурс]. URL: https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65635a3ad69b5c43a88521206d37_0.html (дата звернення: 15.01.2023).

Номер
Розділ
Статті