Характеристика основних знань, умінь та навичок Front­end та Back­end розробників

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.042228

  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. I.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Шуляк А. О. (Shulyak A. O.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуто актуальне питання пошуку нових ефективних методів і вдосконалення наявних доволі поширених способів створення та обслуговування вебсайтів. Головну увагу приділено пошуку та підвищенню ефективності застосування інструментів для побудови та обслуговування вебсайтів завдяки впровадженню сучасних технологій. У статті наведено таку постановку завдання: основою якісного створення вебсайту є поєднання знань, умінь та навичок (творчого потенціалу) розробників та залучення ними ефективних інструментів створення вебсайту. Для розв’язання цього завдання потрібно, по-перше, розуміння основних характеристик front-end, back-end та full-stack на базі реальних інтернет-технологій, а по-друге, формування системи підготовки відповідних спеціалістів. Вирішення завдання дає змогу надати кожному проєкту креативність, ефективність та індивідуальність, а сайту — основні стратегічні переваги над потенційними конкурентами. Для досягнення цього результату було проаналізовано способи розроблення вебзастосунків; описано способи виконання front-end, back-end та full-stack для веброзроблення вебзастосунків; запропоновано засоби розроблення вебзастосунків для різних категорій розробників. На основі виконаного аналізу зроблено висновки щодо відмінностей між front-end, back-end та full-stack, що важливо для визначення переліку знань, умінь та навичок, якими має володіти розробник певного напряму. Такими відмінностями є: їх завдання, мова програмування, алгоритми, структури даних, ролі та обов’язки. Визначено, що за умов стрімкого розвитку інформаційних технологій створення вебсайтів для кожного напряму підготовки розробників потрібно сформувати спеціальну систему підготовки, в якій систематизовано знання, вміння та навички на теперішній момент. Як приклад наведено вимоги та перелік необхідних знань, умінь та навичок, актуальних на поточний момент для front-end, back-end та full-stack розробників. Зазначено, що у великі команди входять як front-end, так і back-end розробники, де обидва розробники співпрацюють для розроблення життєздатних продуктів. Показано, жоден із них не працює без іншого — потрібна серверна частина, щоб змусити працювати front-end, а back-end потрібен front-end, щоб користувачі могли мати доступ до вебсайту та взаємодіяти з ним.

Ключові слова: front-end; back-end; full-stack.

Список використаної літератури
1. Best web development tools in 2022 [Електронний ресурс]. URL: https://www.techradar.com/news/best-webdevelopment-tool (дата звернення: 12.05.2022).
2. 15 Tools That Will Help You Build Your Website (No Coding Required) [Електронний ресурс]. URL: https://blog.producthunt.com/15-tools-that-willhelp-you-build-your-website-no-coding-required-33e9e51a2df6#.tvaky89dd (дата звернення: 12.05.2022).
3. 14 полезных инструментов, ускоряющих и упрощающих веб-разработку [Електронний ресурс]. URL: https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/546974/ (дата звернення: 12.05.2022).
4. 33 полезных инструмента для веб-разработки [Електронний ресурс]. URL: https://academy.yandex.ru/posts/33-poleznykhinstrumenta-dlya-veb-razrabotki (дата звернення: 12.05.2022).
5. Backend Developer Skills You Must Have. June 21, 2021 [Електронний ресурс]. URL: https://www.interviewbit.com/blog/backenddeveloper-skills/#what-is-backend-development (дата звернення: 12.05.2022).

Номер
Розділ
Статті