Порівняльний аналіз сучасних технологій забезпечення відмовостійкості комп’ютерних систем

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.042933

  • Солодкий-­Солодаренко В. Д. (Solodkyy-­Solodarenko V. D.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Хмарні застосунки на вимогу є однією з технологій, що стрімко розвиваються та користуються великим попитом на ринку. Зі збільшенням кількості комп’ютерних систем і вимог до бізнес-аналітики в реальному часі потенційні клієнти таких послуг звертаються до постачальників послуг «обчислення на вимогу». У ситуації, коли клієнт надсилає запит у роботу, цей запит розгортається на комп’ютерній системі в центрі оброблення даних постачальника послуг. При цьому немає стовідсоткової впевненості, що завдання буде виконано, а не провалено через брак ресурсів або через відмову програмного забезпечення. Проблеми відмовостійкості та високої доступності зараз є найбільш гострими в цій сфері. Проаналізовано та зіставлено сучасні технології відмовостійкості та високої доступності. Порівняно сучасні моделі системи високої доступності та інструменти для її впровадження. Виявлено недоліки сучасних моделей та засобів упровадження відмовостійкості. Розроблено рекомендації щодо застосування підходів, які допоможуть усунути розглянуті недоліки в різних випадках.

Ключові слова: відмовостійкість; висока доступність; балансування навантаження; хмарні обчислення; хмарний застосунок; інфраструктура як послуга; застосунок як послуга; комп’ютерна система; бізнес-аналітика; центр оброблення даних; контейнеризація; рівень обслуговування; масштабування.

Список використаної літератури
1. A dynamical and load-balanced flow scheduling approach for big data centers in clouds / F. Tang, L. T. Yang, C. Tang [et al.] // IEEE Transactions on Cloud Computing. 2016. 6(4). P. 915–928.
2. Non-cooperative power and latency aware load balancing in distributed data centers / R. Tripathi, S. Vignesh, V. Tamarapalli [et al.] // Journal of Parallel and Distributed Computing. 2017. 107. P. 76–86.
3. Hiles A. The Complete Guide to IT Service Level Agreements: Aligning IT Service to Business Needs (3rd Edition) (Service Level Management). Rothstein Publishing. Р. 31–33.
4. Blokdyk G. High availability: Second Edition - CreateSpace Independent Publishing Platform. Р. 62–66.
5. Aashish Khaira. A book on decision making for event-driven maintenance: Steps Towards High Availability & Low Downtime // LAP LAMBERT Academic Publishing. Р. 14–17.
6. Wittig A., Wittig M. Amazon Web Services in Action // Manning. Р. 442–450.
7. Gustavo Rau de Almeida Callou. Planning of Sustainable Data Centers with High Availability: An Integrated Modeling Approach to Evaluate and Optimize Sustainability, Dependability and Cost of Data Center Systems // LAP LAMBERT Academic Publishing. Р. 111–112.
8. Rastogi G., Sushil R. Analytical literature survey on existing load balancing schemes in cloud computing // IEEE. Р. 5–7.
9. Piedad F., Hawkins M. High Availability: Design, Techniques, and Processes – Pearson. Р. 42–47.
10. Hideto Saito, Hui-Chuan Chloe Lee, Ke-Jou Carol Hsu. Kubernetes Cookbook: Practical solutions to container orchestration, 2nd Edition //Packt Publishing. Р. 265–266.
11. Бондарчук А. П. Розрахунок максимальних значень інтенсивності потоків даних між окремими вузлами інфокомунікаційної мережі // Сучасний захист інформації. 2015. №. 2. С. 89–92.

Номер
Розділ
Статті