Huawei Genex Discovery – інструмент виявлення великих даних для аналізу безпроводової мережі

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.043441

  • Сагайдак В. А. (Sahaydak V. A.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Сеньков О. В. (Senkov O. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Наведено опис системи для моніторингу статусу та аналізу радіомережі. Описано підсистеми, що входять до складу виробу з можливими варіантами передавання даних від різних джерел даних, такі як Huawei U2000, DGW, NetProbes, Trace server, SAU. Вивчено функціонал для кожного покоління мереж радіодоступу. Кожна функція може надавати статистичні дані стільника або базової станції з погляду точки мережі, мережі сусідніх стільників, розташування, обладнання виробника або навіть термінала користувача в режимі реального часу. Приділено більше уваги таким функціоналам, як Network Health Evaluation та Coverage Analysis. Network Health Evaluation надає можливість оцінювати на макрорівні, включно з оцінюванням на рівні мережі та на рівні області. Можливість оцінювання на рівні мережі передбачає оцінювання за кількома параметрами, такими як покриття, продуктивність, трафік, а також оцінює стан мережі в поєднанні з результатами географічного спостереження, що допомагає користувачам швидко зрозуміти стан мережі та тенденції. Функція оцінювання на рівні області характеризує стан працездатності кожної оцінюваної ділянки в мережі, сприяючи швидкому визначенню користувачами проблемних регіонів. Також функція дає змогу користувачам установлювати деякі області як пріоритетні, де значення лічильника якості значною мірою впливає на оцінювання працездатності інших ділянок і всієї мережі. Coverage Analysis аналізує та відображає результати аналізу покриття на мапах на основі MR, отриманих із мобільних пристроїв користувачів, у такий спосіб допомагаючи операторам всебічно та за низьких витрат оцінювати покриття мережі та виявляти такі проблеми, як слабке покриття та перекриття покриття. Було зроблено висновки щодо можливості інтеграції даних GENEX Discovery з іншими системами аналізу даних або машинним навчанням: функціонал виробу можна використовувати для усунення несправностей та аналізу безпроводової мережі; завдяки схожості архітектури, систему можна розгорнути разом із Huawei SmartCare, щоб розширити можливості обох систем; є можливість експортувати дані з GENEX Discovery в інші інструменти аналізу даних або ML за допомогою DSI сервісу; система надає підтримання мережі 5G, що дає змогу аналізувати дані IoT для Smart City;

Ключові слова: GSM; UMTS; LTE; 5G; безпроводова мережа; великі дані; ML.

Список використаної літератури
1. Carrier Huawei [електронний ресурс] // best Network. URL: https://carrier.huawei.com/en/products/service-and-software/best-network
2. SCRIBD [електронний ресурс] // GENEX Discovery V200R002C50 Feature Description 02-En. URL: https://ru.scribd.com/document/391283153/GENEX-Discovery-V200R002C50-Feature-Description-02-En.
3. Support Huawei [електронний ресурс] // GENEX Discovery Product Documentation(CPI)(PS). URL: https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=DOC1000269102&path=PBI1-7275736/PBI1-9855706/PBI1-7275887/PBI1-21051528
4. SCRIBD [електронний ресурс] // Genex Discovery Tutorial. URL: https://ru.scribd.com/presentation/440716343/Genex-Discovery-Tutorial
5. Сагайдак В. А., Сеньков О. В. Huawei SmartCare як інструмент для моніторингу інтернету речей // Зв’язок. 2019. № 3. С. 51-54.

Номер
Розділ
Статті