Автоматичний добір частот передавання із застосуванням методу формування псевдовипадкових послідовностей

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.044244

  • Пархоменко В. Л. (Parkhomenko V. L.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Щепак А. С. (Shchepak A. S.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Пархоменко В. В. (Parkhomenko V. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Бондаренко А. І. (Bondarenko A. I.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

У разі втрати зв'язку або для захисту каналу передавання в сучасних системах безпроводової пропагінації радіо-сигналу застосовують різноманітні методи. Одним із таких є зміна частот трансляції з використанням псевдовипадкових послідовностей. Він дає змогу завдяки нескладним розрахункам без надмірного перевантаження системи здійснювати планові чи позапланові зміни основної частоти передавання, які не можуть бути перехоплені чи виявлені звичайними методами. Отже, без зміни фізичних елементів системи можна досягти підвищення захищеності та стабільності пропагінації радіосигналу. Один із можливих способів – послідовна заміна одночасно на приймачі та передавачі активної смуги передавання радіосигналу. Допускається також наявність додаткових резервних каналів. Важливим аспектом є синхронізація всіх складових частин системи для одномоментного переходу. Досягається вона наперед заданим алгоритмом, на основі якого формується псевдовипадкова послідовність, що збігається для кожного компонента системи. Результат обчислення алгоритму видає псевдовипадкові результати, що унеможливлює перехоплення або альтернативний розрахунок сторонніми спостерігачами за умови, що їм не відомі особливості роботи алгоритму. Оскільки транслюється лише кодова послідовність, а доступ до алгоритму існує лише всередині системи, не є обов’язковим додаткове шифрування передавачем та подальше декодуванння приймачем отриманої послідовності, що позитивно впливає на швидкість роботи системи; обсяг інформації, що передається за одиницю часу; можливість ведення безперебійного передавання даних у режимі реального часу з мінімальною затримкою.

Ключові слова: формування псевдовипадкових послідовностей; фрактальні сигнали; кодований ключ.

Список використаної літератури
1. Політанський Р. Л. Розроблення завадозахищенних систем передавання інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук. Львів, 2016. 142 с.
2. Гресь О. В., Шпатар П. М., Політанський Р. Л. Шифрування інформації з використанням псевдовипадкових гаусових послідовностей // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Фізикотехнологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» (м. Чернівці, жовтень, 2012 р.) Чернівці, 2012. С. 89.
3. Circular wire-bundle superscatterer / S. Kosulnikov, D. Vovchuk, R. Noskov [et al.] // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2022. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022407322000024

Номер
Розділ
Статті