Визначення концептуальних класів моделі предметної галузі на основі виокремлення іменників

DOI: 10.31673/2412-9070.2022.045053

  • Гаманюк І. М. (Hamanyuk I. M.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Іль'їн О. Ю. (Ilyin O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Аверічев І. М. (Averichev I. M.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Основною складовою об'єктно-орієнтованого аналізу чи дослідження є декомпозиція проблеми на окремі класи понять чи об'єкти. Головною проблемою побудови моделі предметної галузі є визначення концептуальних класів. У статті описано підхід до визначення концептуальних класів моделі предметної галузі на основі виокремлення іменників опису предметної галузі та розглянуто відповідний алгоритм. Запропоновано здійснювати визначення класів та атрибутів поданням іменників через об'єкти та встановлення відношень між ними.

Ключові слова: об'єктно-орієнтований аналіз; модель предметної галузі; концептуальні класи; об'єкти; атрибути.

Список використаної літератури
1. Ларман К. Застосування UML 2.0 та шаблонів проектування: практ. керівництво. Вид. 2-ге / пер. з англ. М.: ТОВ «В.Д. Вільямс», 2013. 736 с.
2. Онлайн редактор мови моделювання UML: інформ. сторінка [Електронний ресурс]. URL: http://www.umletino.com/umletino.html (дата звернення: 15.01.2023).
3. The Unified Modeling Language [Електронний ресурс]. URL: https://https://www.uml-diagrams.org/ (дата звернення: 15.01.2023).

Номер
Розділ
Статті