Оптимізація параметрів інфокомунікаційної мережі спеціального призначення за умов впливу випадкових чинників на базі теорії катастроф

DOI: 10.31673/2412-9070.2023.031020

  • Беркман Л. Н. (Berkman L. N.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Дробик О. В. (Drobyk O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Захаржевський А. Г. (Zakharzhevskyy A. H.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Власенко В. О. (Vlasenko V. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Проблема створення захищених інфокомунікаційних мереж спеціального призначення на базі каналів загального доступу при апріорно невідомих структурі та алгоритмах функціонування оптимізованих за критеріями структурнофункціональної цілісності потребує подальшого розгляду і розв’язання. Знайдені шляхи вирішення наукової проблеми сприятимуть побудові захищених інфокомунікаційних мереж спеціального призначення на базі каналів загального доступу за допомогою математичного апарату визначення сідлової точки в процесі оптимізації мережі, що забезпечить надійність і живучість мережі в надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: інфокомунікаційна мережа; багатокритеріальна оптимізація; випадкові чинники.

Список використаної літератури
1. Беркман Л. Н. Инвариантные системы управления сетями связи // Зв’язок. 2000. № 2. С. 30.
2. Васильківський М. В., Болдинюк С. О. Оптимізація параметрів інфокомунікаційних мереж 5G/6G // Вісник Хмельн. нац. ун-ту. 2022. №6. Т. 1. (315). С. 53–60.
3. Дао Ч. Н. Метод выбора стабильного маршрута в сети с подвижными узлами // Электросвязь. 2018. № 8. С. 37–44.
4. Наукоємні технології оптимізації та керування в інфокомунікаційних мережах: монографія / під загальною редакцією В. М. Безрука, Л .С. Глоби, О. Є Стрижака. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 194 с.
5. Толубко В. Б., Беркман Л. Н. Методи оптимізації: підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком «Телекомунікації». ДУТ, 2016. 442 с.
6. Арнольд В. И. Теория катастроф. М.: Изд-во «Наука», 1990. 128 с.
7. Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 176 с.
8. Безрук В. М., Чеботарева Д. В., Скорик Ю. В. Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций. Харьков: СМИТ, 2017. 256 с.

Номер
Розділ
Статті