Оптимізація параметрів радіосигналу при нелінійних спотвореннях у радіотракті

DOI: 10.31673/2412-9070.2023.035060

  • Бучик С. С. (Buchyk S. S.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  • Толюпа С. В. (Toliupa S. V.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Анотація

Реалізація можливостей систем зв’язку істотно залежить від якісних показників системи управління і її матеріальної основи — безпосередньо системи зв’язку, особливо під час повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави. На даний час готовність, ймовірносно-часові та оперативно-технічні характеристики систем управління і зв’язку є такими ж важливими показниками, як кількість і якість засобів протидії ворогу. З метою підвищення ефективності функціонування мобільних компонент систем спеціального зв’язку планується широке використання в їх складі засобів і систем радіозв’язку (СРЗ). Це дозволить розв’язати існуючі проблеми по безперервності та стійкості управління вже найближчим часом і відкриває подальші перспективи на поліпшення оперативно-технічних характеристик системи спеціального зв’язку в цілому. При побудові систем радіозв’язку (СРЗ) широко використається метод ортогонального частотного розділення з мультиплексуванням (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). Велика увага приділяється питанням побудови сигнально-кодових конструкцій (СКК), які дозволяють підвищити швидкість передачі інформації при обмеженнях на енергетику та ширину смуги робочих частот. В статті запропоновано методику, яка полягає в побудові сигнально-кодової конструкції з оптимальними за критерієм максимуму частотної ефективності параметрами при обмеженні на значення ймовірності помилкового приймання сигналів в умовах нелінійних спотворень сигналу в радіотракті, що дозволяє підвищити швидкість передачі інформації при обмеженнях на енергетику та ширину смуги робочих частот (підвищити частотну ефективність системи). Підвищення частотної ефективності СРЗ із OFDM за рахунок узгодження форми переданих сигналів і виду модуляції з параметрами каналу зв’язку без додаткового розширення смуги пропускання каналу і збільшення потужності передавача є досить актуальним завданням.

Ключові слова: радіосигнал; завадостійкість; енергетична ефективність; сигнально-кодова конструкція.

Список використаної літератури
1. Xuanjie Luo. The application of OFDM in optical fiber communication systems. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 332, Issue 4. 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 332042010.
2. Mathematical model of orthogonal frequency distribution and multiplexing (OFDM) signals / I. Gorbenko, O. Zamula, V. Morozov, S. Rodionov // Radiotekhnika, 2019. 3(198). Р. 32–43.
3. ASCO-OFDM based VLC system throughput improvement using PAPR precoding reduction techniques / Sara M. Farid, Mona Z. Saleh, Hesham M. Elbadawy, Salwa H. Elramly // Optical and Quantum Electronics, 10.1007/s11082-023-04651-w, 55, 5, 2023.
4. Samir M. Hameed, Atheer A. Sabri, Sinan M. Abdulsatar. Filtered OFDM for underwater wireless optical communication, Optical and Quantum Electronics, 10.1007/s11082-022-04359-3,55, 1, 2022.
5. Стеклов В. К., Беркман Л. Н., Кільчицький Є. В. Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв'язку: підруч. для вищ. навч. закл. Київ: Техніка, 2004. 576 c.
6. Кувшинов О. В. Оцінка ефективності сигнально-кодових конструкцій з багатопозиційною частотною маніпуляцією. Київ: Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ», 2002. Вип. 4. С. 138–144.
7. Кувшинов О. В. Методика вибору сигнально-кодових конструкцій в системах рухомого радіозв’язку / Зв’язок. 2002. № 3. С. 30–34.
8. Tolіupa S. V., Parkhomenko I. I. Methodology of selecting optimal parameters of OFDM- SCC in conditions of selective stopping in radio path.Science and Education a New Dimension // Natural and Technical Sciences, III(8), Issue: 73, Будапешт. 2015. С. 81–85.
9. Toliupa S., Babenko T. Тhe method of forming and signal processing aimed at improving stealth and energy efficiency // Радіотехніка та телекомунікації. Львів. НУ «Львівська політехніка». 2017. №2. С. 121–130.
10. Міночкін Д. А., Борисов І. В. Метод контролю стану каналу зв’язку із селективними завмираннями. Київ: Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ», 2006. Вип. 3. С. 66–71.
11. Метод синтезу демодуляторів сигналів у тропосферних каналах за наявності частотно-селективних завмирань / Л. Н. Беркман, С. В. Козелков, О. С. Панкратова и др. // Зв'язок. 2017. № 1. С. 8–12

Номер
Розділ
Статті