Автоматизоване тестування якості медичних вебзастосунків у хмарному середовищі

DOI: 10.31673/2412-9070.2023.038090

  • Бандурка О. І. (Bandurka O. I.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ
  • Свинчук О. В. (Svynchuk O. V.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ
  • Дацюк О. А. (Datsiuk O. A.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Анотація

Розглянуто основні переваги автоматизованого тестування, а також випадки, коли його використання є незамінним. Також розглянуто життєвий цикл тестування програмного продукту. Тестування програмного забезпечення проводиться для виявлення дефектів і підвищення якості продукту і є процесом аналізу програмного засобу і супутньої документації, що його супроводжує. Тестування є один з найважливіших та ключових етапів розробки програмного продукту, особливо, якщо додаток відноситься до медичної сфери застосування і пов’язаний зі здоров’ям людини. метою роботи є реалізація автоматизованого тестування кардіологічних вебзастосунків у хмарному середовищі. реалізоване автоматизоване тестування повинно бути кросбраузерним та створювати тест-репорт для підведення підсумків тестових заходів та результатів. у ході реалізації автоматизованого тестування мають бути задокументовані тестові артефакти, такі як тест-план та тест-кейси.

Ключові слова: автоматизоване тестування; вебзастосунок; тестові артефакти; серцево-судинні захворювання.

Список використаної літератури
1. Серцево-судинні захворювання — головна причина смерті українців [Електронний ресурс]. URL: https://phc.org.ua/news/sercevo-sudinni-zakhvoryuvannya-golovna-prichina-smerti-ukrainciv-visnovkiz-doslidzhennya (дата звернення 20.08.2023)
2. Кардіологічні патології і COVID-19: як зберегти життя пацієнта? [Електронний ресурс]. URL: http://amnu.gov.ua/kardiologichni-patologiyi-i-covid-19-yak-zberegty-zhyttya-pacziyenta/ (дата звернення 20.08.2023)
3. Deaths from cardiac arrests have surged in New York City [Електронний ресурс]. URL: https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/13/deaths-from-cardiac-arrests-have-surged-innew-york-city (дата звернення 22.08.2023)
4. Як запобігти серцево-судинні захворюванням [Електронний ресурс]. URL: https://intent.press/expert/health/2023/yak-zapobigti-sercevo-sudinnim-zahvoryuvannyam/ (дата звернення 25.08.2023)
5. Understanding LSTM Networks [Електронний ресурс]. URL: http://colah.github.io/posts/2015–08–Understanding–LSTMs/ (дата звернення 25.08.2023)
6. Knott D. Hands-On Mobile App Testing. Crawfordsville: Addison-Wesley Professional, 2015. 254 p.
7. Сапон О. М., Бандурка О. І. Система гарантування якості медичних додатків в розподіленому середовищі. Матеріали XVIІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». Київ, 23-25 квітня 2020 р. С. 112–113.
8. Gundecha U., Cocchiaro C. Learn Selenium: Build data-driven test frameworks for mobile and web applications with Selenium Web Driver 3. 2019. 536 p.
9. Verma N. Mobile Test Automation with Appium: Mobile application testing made easy. Nishant Verma. 2017. 256 р.
10. Тулук А. С., Бандурка О. І. Автоматизоване тестування кардіологічних web-додатків в хмарному середовищі. Матеріали XVIІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». Київ, 23-25 квітня 2020 р. С. 78–79

Номер
Розділ
Статті