Система підтримки прийняття рішень щодо оптимального керування вентиляцією НБК ЧАЕС

DOI: 10.31673/2412-9070.2023.030011

  • Старовіт І. С. (Starovit І. S.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Анотація

Метою Нового Безпечного Конфайнменту (НБК) є захист навколишнього середовища під час видалення радіоактивних матеріалів з зруйнованого блоку №4 та демонтажу нестабільних конструкцій зруйнованого об'єкта "Укриття". Оскільки, заплановані роботи на ЧАЕС супроводжуються великими викидами радіоактивних аерозолів (РА), що становлять значний ризик для оточуючого середовища та персоналу — їх оцінка, прогнозування, а також оптимальне керування вентиляційними установками (ВУ) з метою мінімізації цих викидів важливою мірою визначає успішність та безпечність проведення таких робіт. У даній роботі представлено архітектуру та приклад практичної реалізації системи підтримки прийняття рішень (СППР) щодо керування вентиляційними установками НБК ЧАЕС, що дозволяє знайти оптимальні параметри роботи ВУ, при мінімізації витрат електроенергії та зменшені негативного впливу радіоактивних аерозолей, надає зручний інтерфейс користувача для моделювання та візуалізації роботи ВУ НБК. Описано підхід до розробки, який забезпечує ізоляцію модулів, легкість тестування та переносу розробленого ПЗ між середовищами, та можливість подальшого розширення функціональності системи.

Ключові слова: система підтримки прийняття рішень; управління вентиляцією; модель програмного забезпечення; Новий Безпечний Конфайнмент.

Список використаної літератури
1. Model of thermogasdynamic, humid and radiation state A.S. of the new safe confinement and the “Shelter” Object / P. G. Krukovskyi, М. O. Metel, Polubinskyi [et al.] // II International Conference ternational Conference on Nuclear Decommissioning and Environment Recovery" INUDECO. April 25-27, 2017, Slavutych, Ukraine, P. 347–350.
2. Unorganized emissions of air with radioactive aerosols from the new safe confinement of the Chernobyl Nuclear Power Plant into the surrounding environment / P. G. Krukovskyi, E. V. Dyadyushko, D. I. Sklyarenko, I. S. Starovit // Issues of atomic science and technology, 2021. 6. P. 181–186.
3. Development of special mathematical software for controlling the ventilation units of the new safe confinement of the ChNPP / Y. Pysmennyy, Y. Havrylko, P. Krukovskyi [et al.] // Nuclear & radiationsafety, 2022. 2(94). P. 35–43.
4. Loboda P. P., Starovit I. S. Development of software architecture for forecasting and management of thermogasdynamic processes and the radiation state of the New Safe Confinement of the ChNPP. Bulletin of the Kherson National Technical University. Technical sciences, 2022. 4(83). P. 67–73.
5. Holsapple C. W., Whinston A. B. Decision Support Systems (a knowledge based approach). New York: West Publishing Company, 2003. 860 p.
6. Wang X., Guo P., Huang X. A review of wind power forecasting models. Energy Procedia 2011. 12, p. 770–778.
7. Динаміка зміни концентрації радіоактивних аерозолів під час вилучення паливовміщуючих матеріалів з об’єкта «Укриття» / В. Г. Батій, А. О. Сізов, Д. В. Федорченко, А. О. Холодюк // Ядерна та радіаційна безпека. 2015. Вип. 4. С. 41–44.

Номер
Розділ
Статті