Шляхи забезпечення ефективного виявлення багатопозиційних сигналів OFDM

DOI: 10.31673/2412-9070.2023.044050

  • Захаржевський А. Г. (Zakharzhevskyi A. H.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Досліджено проблему обробки різних етапів виявлення сигналу в умовах перешкод, проаналізовано методи статистичної обробки. Завданням обробки інформації є виявлення моменту зміни вхідного сигналу (зміна рівня сигналу, зміна частоти, виникнення імпульсного сигналу тощо). Зовнішні перешкоди спотворюють вхідний сигнал, тому його можна розрізнити на основі статистичної різниці між перешкодами та змішуванням. Додаткові завади, які спотворюють вхідний сигнал в обладнанні телекомунікаційної системи, вносяться під час перетворення сигналу перед надходженням в обладнання цифрової обробки. Вивчаються різні методи статистичної обробки: оптимальні, адаптивні, некласичні методи оптимізації на основі принципів незміщення, інваріантності, подібності тощо. Досліджувалося застосування непараметричних методів, коли функціональна форма розподілу вхідних даних була невідома і вказувалася лише загальна різниця між випадками наявності та відсутності сигналу. Окремої уваги заслуговує метод ранжування обробки виявлення сигналу.

Ключові слова: багатопозиційні сигнали; ранжування; оптимальний прийом.

Список використаної літератури
1. Підходи до методів розрахунку параметрів систем управління мережами майбутнього / В. Г. Кривуца, Л. Н. Беркман, О. С. Колобов, В. В. Олійник // Зв’язок. 2009. №4(88). С. 2–5.
2. Кривуца В. Г., Беркман Л. Н., Олійник В. В. Дослідження методів оптимізації інфокомунікаційних мереж у критичних ситуаціях// Зв’язок. 2010. №4(92). С. 2–5.
3. Оптимальний прийом багатопозиційних сигналів на базі рангових методів / О. Г. Варфоломеєва, Б. Ю. Жураковський, О. В. Гладких, О. А. Хахлюк // Вісник ДУІКТ. 2012. Т. 10, № 4 . C. 108–110.
4. Толубко В. Б., Беркман Л. Н., Козелков С. В. Формування багатопозиційного сигналу технологій 5G на базі фазорізницевої модуляції високого порядку // Зв’язок. 2016. №4(122). С. 3–7.
5. Фазорізницева модуляція високих порядків для забезпечення визначеної завадозахищеності каналів передавання інформації мобільних мереж 5-го покоління / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, С. В. Козелков, Є. П. Гороховський // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2017. №1(54). С. 5–10.
6. Оптимальний демодулятор для некогерентного прийому сигналів із фазо різницевою модуляцією другого порядку / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Н. В. Коршун, О. А Хахлюк // Наукові записки УНДІЗ 2017. № 4(48). C. 5–11.

Номер
Розділ
Статті