Методика синтезу системи фазової синхронізації когерентних демодуляторів зі змінною структурою розімкненого зв’язку

DOI: 10.31673/2412-9070.2023.045060

  • Невгод М. Ю. (Nevgod M. Yu.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Дробик В. О. (Drobyk V. O.) Національний авіаційний університет, Київ

Анотація

Одним з чинників внутрішніх збурень та перешкод в роботи системи синхронізації, які безпосередньо впливають точність оцінки частоти-носія та на динаміку всієї системи є перехідні процеси, що викликаються реакцією системи на перехід від одного стаціонарного стану в іншій стаціонарний стан. На сучасному етапі досліджень, присвячених питанню мінімізації впливу перехідного процесу на роботу системи фазової синхронізації підвищення швидкодії та зменшення перехідної складової фазової помилки, яка породжується перехідними процесами вирішувалось шляхом синтезу розімкнутого зв’язку системи синхронізації при умові мінімізації фазової помилки в сталих та перехідних режимах роботи. В роботі розроблені математична модель та на її основі методика, що дозволяють провести синтез розімкнутого зв’язку зі змінною структурою в комбінованій системі синхронізації супутникової телекомунікації, які забезпечують мінімізацію впливу перехідних процесів на ефективність роботи системи синхронізації. Запропонована в роботі схема розімкнутого зв’язку зі змінною структурою дозволяю мінімізувати вплив перехідного процесу на ефективність роботи системи синхронізації шляхом зменшення часу перехідного процесу шляхом врахування рівня шкідливих збурень перехідного процесу. Проведена в роботі оцінка можливості розімкнутого зв’язку зі змінною структурою по впливу на час перехідного процесу показала, що шляхом логічного перемикання на гілку розімкнутого зв’язку з відповідними значеннями оператора часу можна досягти до 6,7 раз зниження часу перехідного процесу.

Ключові слова: середньоквадратична фазова помилка; замкнута система синхронізації; комбінована система синхронізації; синтез розімкнутого зв’язку; перехідна складова фазової помилки.

Список використаної літератури
1. Steklov В. К., Kostik B. Y., Berkman L. N. Modern control systems in telecommunications. Kyiv: Technique, 2005. 400 р.
2. Шахтарин Б. И. Анализ систем синхрони зации при наличии помех. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Горячая линия – Телеком, 2016. 360 с.
3. Turovsky O. L. Estimation of the possibilities of the combined synchronization system with open-link to minimize the dispersion of the phase error when tracking the carrier frequency under the conditions of the influence of additive noise. Technology audit and production reserves. 2020. Vol. 3(4). Р. 16–22.
4. Methodology for Assessing Synchronization Conditions in Telecommunication Devices / J. Boiko, I. Pyatin, O. Eromenko, O. Barabash // Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 2020. Vol. 5. P. 320–327.
5. Boiko J. Increasing the noise immunity of signal processing units of telecommunications on the basis of the modified synchronization schemes // Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2015. Vol. 61. P. 91–107.
6. Designing a system to synchronize the input signal in a telecommunication network under the condition for reducing a transitional component of the phase error / L. Berkman, O. Tkachenko, O. Turovsky [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 1(9) (109), P. 66–76. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.225514
7. Consideration of limitations, which are formed by the input signal, on the phase error minimization process during carrier frequency tracking system of synchronization of radio technical device of communication / O. Turovsky, V. Kozlovskyi, Y. Balanyuk [et al]. // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2020. Vol. 9(5). P. 8922 – 8928. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/290952020.
8. Невгод М. Ю. Мінімізація середньоквадратичної помилки системи синхронізації когерентного демодулятора супутникової телекомунікації при умові обмеження перехідної складової фазової помилки. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2022. №1(143). С. 44–50.
9. Scheers B. A Modified Direct-Sequence Spread Spectrum Modulation Scheme for Burst Transmissions. Military Communications and Information Systems Conference (MCC’2010), Wroclaw, Poland, September 27–28, 2010. P. 366–373.

Номер
Розділ
Статті