Методика розрахунку часу затримки в системі керування інфокомунікаційними мережами на базі теорії масового обслуговування

DOI: 10.31673/2412-9070.2023.060307

  • Власенко В. О. (Vlasenko V. О.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Треньова К. О. (Тrenova К. О.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Розглянуто методи розрахунку часу затримки в системі обслуговування типу М/М/m, досліджено основні компоненти моделі, зокрема інформаційні потоки та пристрій обслуговування, і вдосконалено формулу розподілу часу затримки на основі закону Літтла. Зазначено важливість цього показника у визначенні ефективності інфокомунікаціних систем та оптимізації їх функціонування.
Наведено приклади розрахунків часу затримки та проаналізовано фактори, що впливають на цей показник, такі як завантаженість телекомунікаційної системи та характеристики пристрою обслуговування. Крім того, сформульовано можливі шляхи вдосконалення системи, включно з використанням буферів та більш складних моделей.
М/М/m — це система з m обслуговувальними лініями, пуассонівським вхідним потоком, показовим розподілом часу обслуговування і дисципліною «першим прийшов – першим обслужений» (англ. FCFS — First-Come, First-Served), що означає, що заявки обслуговуються в тому порядку, в якому вони надходять.
Детальний аналіз моделі М/М/m та вивчення її основних складових дають змогу глибше розібратися з процесами в системах масового обслуговування. Час затримки в системі М/М/m відображається в його прямому впливі на якість обслуговування та задоволення користувачів таких мереж.

Ключові слова: мережа передавання даних; система керування; вузол комутації; навантаження; пакет даних; потік Пуассона; система масового обслуговування; інтенсивність дзвінків.

Список використаної літератури
1. Інтелектуальна система керування інфокомунікаційними мережами / Л. Беркман, О. Барабаш, О. Ткаченко [та ін.] // Міжнар. журн. нових тенденцій в інженерних дослідженнях. 2020. № 8 (5). С. 1920–1925.
2. Козловський В. В., Туровський О. Л., Кулінський В. Д. Формалізація вимог до системи керування телекомунікаційними мережами // Зб. наук. праць «Проблеми інформатизації та керування». 2020. №64.
3. Толубко В. Б., Беркман Л. Н. Методи оптимізації. Київ: ДУТ, 2016. С. 442.
4. Кучук Г. А., Коваленко А. А., Лукова-Чуйко Н. В. Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу // Системи керування, навігації та зв’язку. 2017. Вип. 2(42). С. 117–120.
5. Dimitrakopoulos Y., Burnetas A. The value of service rate flexibility in an M/M/1 queue with admission control // Transactions IISE. 2017.

Номер
Розділ
Статті