Аналіз побудови інтелектуальної інформаційної системи на основі поняття функціональної стійкості

DOI: 10.31673/2412-9070.2024.010308

  • Миронюк М. Ю. (Myroniuk M. Yu.) Національний університет оборони України, Київ
  • Майстров О. О. (Maystrov O. O.) Національний університет оборони України, Київ
  • Мусієнко А. П. (Musiyenko A. P.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
  • Макарчук А. В. (Макарчук А. В.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Анотація

Розвиток сучасного суспільства вимагає інтенсивного прогресу інформаційних технологій із високим ступенем автономності. Особливо гостро ця проблематика стосується виробничих підприємств, які функціонують за умов впливу дестабілізувальних факторів. У статті продовжено дослідження особливостей функціональної стійкості. Під функціональною стійкістю розуміється властивість інтелектуальної інформаційної системи зберігати функціонування, можливо із зниженням якості, протягом зазначеного часу під впливом зовнішніх і внутрішніх дестабілізувальних факторів. Під зовнішніми та внутрішніми дестабілізувальними факторами розуміються відмови, збої модулів системи, механічні пошкодження, теплові впливи, помилки обслуговувального персоналу. Основними етапами забезпечення функціональної стійкості є виявлення модуля, який відмовив під час контролю, його діагностування та відновлення функціонування інтелектуальної інформаційної системи. Особливістю інтелектуальних інформаційних систем є те, що вони мають функціонувати автономно. За їх допомогою можна забезпечити підвищення продуктивності праці всіх виробничих центрів із зменшенням кількості зайнятих у виробництві людей. Метою роботи є побудова математичного апарату для кількісного оцінювання функціональної стійкості системи обміну даних інтелектуальної інформаційної системи. Також у статті наведено переваги застосування кількісних методів оцінювання функціональної стійкості за такими показниками, як межа та запас функціональної стійкості. На основі цього оцінювання можна давати рекомендації з побудови інтелектуальної інформаційної системи. Крім того, такі оцінювання допоможуть більш чітко формулювати вимоги до структури інтелектуальної інформаційної системи, яка проєктуватиметься для безперебійного передавання даних.

Ключові слова: інтелектуальні системи; функціональна стійкість; діагностування; повнота; математична модель.

Список використаної літератури
1. Sobchuk A. V., Barabash O. V., Musienko A. P. Assessment methods of functional stability of wireless sensor networks // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2019. №3 (64). С. 46–54.
2. Sobchuk V., Barabach O., Musienko A. The algorithm of control pricing policy in trade networks on the market of ferrous metals // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2020. №1 (66). C. 120–128.
3. Unconventional Approach to Unit Self-diagnosis / V. Mashkov, J. Bicanek, Y. Bardachov, M. Voronenko // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. 1020. Р. 81–96.
4. Diagnosis of intermittently faulty units at system level // V. Mashkov, J. Fiser, V. Lytvynenko, M. Voronenko // Data. 2019. 4(1). Р. 44–50.
5. Self-Diagnosis of the Systems with Intermittently Faulty Units / V. Mashkov, V. Lytvynenko, J. Fiser, M. Voronenko // Proceedings of the 2018 IEEE 2nd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2018. 2018. Р. 411–414.
6. Zhang H., Shen H. Balancing Energy Consumption to Maximize Network Lifetime in Data-Gathering Sensor Networks // IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 2009. Vol. 20, No. 10. Р. 1526–1539.
7. Making sensor networks immortal: An energyrenewal approach with wireless power transfer / L. Xie, Y. Shi, Y. T. Hou, H. D. Sherali // IEEE/ACM Trans. on Networking. Dec. 2012. Vol. 20, No. 6. Р. 174–176.
8. Филин Б. П. Методы анализа структурной надежности сетей связи. М.: Радио и связь, 1988. 208 с.
9. Райншке К., Ушаков И. А. Оценка надежности систем с использованием графов. М.: Радио и связь, 1988. 208 c.
10. Машков О. А., Барабаш О. В. Оцінка функціональної стійкості розподілених інформаційно-керуючих систем // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2005. Вип. 1. С. 157–163.
11. Барабаш О. В., Кравченко Ю. В. Функціональна стійкість — властивість складних технічних систем // Зб. наук. праць Національної академії оборони України. 2002. Бюл. №40. С. 225–229.

Номер
Розділ
Статті