Технологія Blockchain як інструмент протидії неправомірному використанню доступу до вебсайтів

DOI: 10.31673/2412-9070.2024.012025

  • Шахматов І. О. (Shakhmatov I. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Запропоновано новий підхід до кібербезпеки, який об'єднує блокчейн та економічний аналіз. Досліджено сучасні виклики безпеки вебсайтів, зокрема несанкціонований доступ і витік даних, а також розглянуто наявні методи захисту та їх недоліки. Розкрито, як унікальні властивості блокчейну, включно з незмінністю, розподіленим зберіганням даних та криптографічним шифруванням, можуть підвищити безпеку вебсайтів. Для аналізу розподілу доступу до вебресурсів використано коефіцієнт Джині та криву Лоренца, що допомогло виявити потенційні слабкі місця та надати математичне обґрунтування для оцінювання ефективності системи безпеки. Було створено детальний алгоритм, який інтегрує блокчейн і економічні аналітичні методи, і проведено його тестування за допомогою реальних даних. Результати демонструють, що така інтеграція може значно підвищити здатність вебсайтів протистояти кіберзагрозам, пропонуючи рекомендації для практичного впровадження цієї моделі для підвищення безпеки вебресурсів. Це дослідження має вагоме практичне значення, висуваючи новий підхід до захисту вебсайтів, який може бути застосований у широкому спектрі вебзастосунків, разом із корпоративними порталами та електронною комерцією. Також зроблено важливий внесок у наукове співтовариство, об'єднавши кібербезпеку, блокчейн-технологію та економічний аналіз, відкриваючи нові напрямки для подальших досліджень.

Ключові слова: блокчейн; кібербезпека; коефіцієнт Джині; розподілене зберігання даних; несанкціонований доступ; цифрова безпека; доступ до вебресурсів; UML-діаграма; Python.

Список використаної літератури
1. Hu V. C. Blockchain for Access Control Systems // Computer Security Division Information Technology Laboratory. December 2021 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8403-draft.
2. Namane S., Ben Dhaou I. Blockchain-Based Access Control Techniques for IoT Applications // Security and Privacy in Blockchain/IoT. 15 June 2022 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.3390/electronics11142225.
3. A Blockchain-Inspired Attribute-Based Zero-Trust Access Control Model for IoT / S. M. Awan, M. A. Azad, J. Arshad [et al.] // Pervasive Computing in IoT. 16 February 2023 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.3390/info14020129.
4. Ensuring Information Security of Web Resources Based on Blockchain Technologies / A. Barakova; O. Ussatova, Y. Begimbayeva, I. Sogukpinar // International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). 2023 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140689.
5. Shi Jinshan, Li Ru, Hou Wenhan. A Mechanism to Resolve the Unauthorized Access Vulnerability Caused by Permission Delegation in Blockchain-Based Access Control // IEEE Access. 24 August 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3018783.
6. Chetverikov І. О., Petrenko A. I. Blockchain technology in the information security system // ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.33111/mise.99.14.
7. Mahmood Samreen, Chadhar Mehmood, Firmin Selena. Cybersecurity Challenges in Blockchain Technology: A Scoping Review // School of Engineering, Information Technology and Physical Sciences. 05 Apr 2022 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1155/2022/7384000.
8. A systematic literature review of blockchain cyber security / P. J. Taylor, T. Dargahi, A. Dehghantanha [et al.] // Digital Communications and Networks. May 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1016/j.dcan.2019.01.005.
9. Cybersecurity, Data Privacy and Blockchain: A Review / V. Wylde, N. Rawindaran, J. Lawrence [et al.] // SN Computer Science. 12 January 2022 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1007/s42979-022-01020-4.
10. Rogue Device Mitigation in the Internet of Things: A Blockchain-Based Access Control Approach / J. Uzair, J. Furqan, J. Umair [et al.] // Mobile Information Systems. October 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1155/2020/8831976.
11. Collaborative Cyber Attack Defense in SDN Networks using Blockchain Technology / M. Hajizadeh, N. Afraz, M. Ruffini, T. Bauschert // 2020 6th IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), June 2020 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1109/NetSoft48620.2020.9165396.

Номер
Розділ
Статті