Ефективність застосування IAM­системи на підприємстві

DOI: 10.31673/2412-9070.2024.014851

  • Бакликов М. І. (Baklykov M. I.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Тушич А. М. (Tushych A. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Каграманова Ю. К. (Kagramanova Yu. K.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Розглянуто проблеми підприємства, де відсутня централізована система обліку ідентифікаційних даних і контролю доступу, та описано переваги, які може надати впровадження IAM-системи. Перелічено основні компоненти та наведено технології, що використовуються у системах IAM. Здійснено аналіз ефективності від використання IAM-системи на підприємстві та перші кроки щодо її впровадження. Запропоновано питання, на які потрібно надати відповіді перед вибором тієї чи іншої системи керування обліковими даними.

Ключові слова: IAM-система; облік ідентифікаційних даних; контроль доступу; автентифікація; авторизація.

Список використаної літератури
1. Gittlen S., Rosencrance L. What is identity and access management? Guide to IAM [Електронний ресурс]. 2021. URL: https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/identity-access-management-IAM-system (дата звернення: 28.10.2023).
2. Що таке система керування ідентичністю та доступом? [Електронний ресурс]. 2023. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/security/business/security-101/what-is-identity-accessmanagement-iam (дата звернення: 17.11.2023).
3. Identity and Access Management (IAM) [Електронний ресурс]. 2023. URL: https://www.oracle.com/ca-en/security/identitymanagement (дата звернення: 17.11.2023).
4. Identity and Access Management або система керування обліковими даними. Рішення Microsoft Azure AD [Електронний ресурс]. 2023. URL: https://www.globallogic.com/ua/insights/blogs/identity-and-access-management-azure-ad (дата звернення: 18.11.2023).
5. Ruchini C. Introduction to Identity and Access Management [Електронний ресурс]. 2021. URL: https://medium.com/identity-beyond-borders/introduction-to-identity-and-access-management-2f3b80862647 (дата звернення: 21.10.2023).
6. Understanding the Importance of IAM (Identity and Access Management) [Електронний ресурс]. 2021. URL: https://www.auditboard.com/blog/importance-ofiam/ (дата звернення: 22.10.2023).
7. Strom D. What is IAM? Identity and access management explained [Електронний ресурс]. 2021. URL: https://www.mufgamericas.com/insights-andexperience/what-iam-identity-and-access-management-explained (дата звернення: 14.10.2023).
8. 5 keys to success when implementing Identity and Access Management [Електронний ресурс]. 2022. URL: https://www.trustbuilder.com/articles/5-keys-tosuccess-when-implementing-iam/ (дата звернення: 10.11.2023).
9. Brooks S. Tips for Getting IAM Implementation Right [Електронний ресурс]. 2023. URL: https://convergetp.com/2023/05/09/tips-forgetting-iam-implementation-right/ (дата звернення: 15.10.2023).
10. Moyle E. How to build an effective IAM architecture [Електронний ресурс]. 2020. URL: https://www.techtarget.com/searchsecurity/feature/How-to-build-an-identity-and-access-management-architecture (дата звернення: 11.11.2023).
11. Magnusson A. Identity and Access Management (IAM) Best Practices [Електронний ресурс]. 2022. URL: https://www.strongdm.com/blog/iam-bestpractices (дата звернення: 12.11.2023).

Номер
Розділ
Статті