Маніфест гнучкої розробки Agile з погляду замовника

DOI: 10.31673/2412-9070.2024.020308

  • Гаманюк І. М. (Hamanyuk I. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Аверічев І. М. (Averichev I. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

На цей час одним із найпопулярніших підходів до розроблення програмного продукту є підхід Agile. Він визначається маніфестом гнучкої розробки. Значну роль у досягненні успіху в проєкті відіграють процеси діяльності замовника. Постає запитання: «А який вигляд матиме маніфест Agile на думку замовника?». Запропоновано розглянути маніфест гнучкої розробки Agile з погляду замовника з метою відпрацювання вимог до замовника. Визначено важливі напрями для замовника, щоб забезпечити успіх у проєкті.

Ключові слова: маніфест гнучкої розробки Agile; розроблення програмного забезпечення; замовник розроблення програмного продукту; розробник програмного продукту; тестування; дослідна експлуатація.

Список використаної літератури
1. Ларман К. Використання UML 2.0 та шаблонів проектування. Практичне керівництво 3-є видання / пер. з агнл. Видавничий дім «Вільямс», 2013. 736 с.
2. Мартін Р., Мартін М. Принципи, патерни і методики гнучкої розробки мовою C# / пер. з агнл. Видавництво «Символ-Плюс», 2014. 768 с.
3. Agile маніфест [Електронний ресурс]. URL: http://www.agileukraine.org/p/agile-manifesto.html
4. Роль замовника у створенні інформаційної системи [Електронний ресурс]. URL: http://um.co.ua/4/4-3/4-35937.html
5. He J., King W. R. The Role of User Participation in Information Systems Development: Implications from a Meta-Analysis // Journal of Management Information Systems, Vol. 25, No. 1 (Summer, 2008). Р. 301–331.

Номер
Розділ
Статті