Енергоефективний протокол маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах

DOI: 10.31673/2412-9070.2024.020913

  • Дакова Л. В. (Dakova L. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Даков С. Ю. (Dakov S. Yu.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
  • Блаженний Н. В. (Blazhennyy N. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Волошин В. О. (Voloshyn V. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Розглянуто питання використання протоколу HABRP для його застосування в безпроводових сенсорних мережах. Запровадження протоколу HABRP дає можливість підвищити ефективність безпроводових сенсорних мереж, зокрема їх енергоефективність. Тому енергоефективність і простота протоколу HABRP роблять його чудовим кандидатом для використання в безпроводових сенсорних мережах.
Протокол HABRP порівняно з протоколами SEP та LEACH показав свою перевагу як у гетерогенних, так і в однорідних середовищах. HABRP поліпшує стабільну ділянку ієрархії кластеризації та зменшує ймовірність відмови вузлів, збільшуючи строк служби мережі завдяки збалансованому розсіюванню енергії окремого вузла. Щоб подовжити строк служби та підвищити продуктивність мережі, маршрутизація в HABRP працює за циклами, і кожен раунд має дві фази: фазу налаштування і фазу стабільного стану.

Ключові слова: HABRP; протокол; безпроводові сенсорні мережі; енергоефективність.

Список використаної літератури
1. Rozas A., Araujo A. An Application-Aware Clustering Protocol for Wireless Sensor Networks to Provide QoS Management // Journal of Sensors. 2019. vol. 2019. Article ID 8569326. Р. 11. URL: https://doi.org/10.1155/2019/8569326
2. Quality of Service (QoS) Management for Local Area Network (LAN) Using Traffic Policy Technique to Secure Congestion / A. Wan, H. Rosilah, A. Azana [et al.] // Computers. 2020. 9. 39. 10.3390/computers9020039.
3. Clyde F., McNair J., Thiago O. What Is a Wireless Sensor Network? // EDIS. 2018. 10.32473/edisae521-2018.
4. Hierarchical adaptive balanced energy efficient routing protocol (HABRP) for heterogeneous wireless sensor networks / S. Ben Alla, A. Ezzati, A. B. Hssane, M. L. Hasnaoui // International Conference on Multimedia Computing and Systems, Ouarzazate, Morocco, 2011. P. 1–6.
5. Sureshand B., G S. An ENERGY EFFICIENT SECURE routing Scheme using LEACH protocol IN WSNS for IOT networks // Measurement: Sensors. 2023. P. 100883. URL: https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100883.
6. Smaragdakis G., Matta I., Bestavros A. SEP: A Stable Election Protocol for Clustered Heterogeneous Wireless Sensor Networks // Second International Workshop on Sensor and Actor Network Protocols and Applications (SANPA 2004).
7. Cluster Head Selection Algorithm For Wireless Sensor Networks Using Machine Learning / S. Mody, S. Mirkar, R. Ghag, P. Kotecha // International Conference on Computational Performance Evaluation (ComPE), Shillong, India, 2021. P. 445–450.
8. Next-Generation Wireless Working Group / A. Jawwad, G. Ben, G. Jim [et al.].
9. Rahayu T. M., Lee S. G., Lee H. J. A Secure Routing Protocol for Wireless Sensor Networks Considering Secure Data Aggregation // Sensors (Basel). 2015. Jun 26;15(7):15127-58.
10. Kumari K., Khaparkar S. Comparison of SEP and LEACH routing protocol for WSN // JETIR. 2018. Vol. 5, no. 4. P. 416–419.

Номер
Розділ
Статті