Удосконалення захисту даних у вебзастосунках із використанням Django

D O I: 10.31673/2412-9070.2024.021417

  • Братковський О. В. (Bratkovskyy O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Тушич А. М. (Tushych A. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Розглянуто тему вдосконалення захисту даних у вебзастосунках із використанням фреймворку Django. Визначено основні вразливості вебзастосунків і проаналізовано властивості Django для захисту від атак, зокрема SQL-ін’єкцій, XSS, CSRF, клікджекінгу, перехоплення даних. Підкреслено ефективність вбудованих механізмів захисту Django проти більшості поширених атак та запропоновано способи поліпшення і посилення заходів безпеки. Наведено детальний аналіз модуля автентифікації Django з огляду на його ключові особливості щодо забезпечення високого рівня надійності у сфері керування доступом користувачів. Описано етапи хешування пароля, а також логіку його оброблення. Висвітлено важливість використання протоколів HTTPS, SSL та TLS для підвищення рівня безпеки вебзастосунків. Окремо приділено увагу налаштуванню HTTPS та використанню заголовків безпеки, таких як HTTP Strict Transport Security (HSTS), котрі забезпечують захищене з’єднання та запобігають атакам, спрямованим на перехоплення даних. У процесі аналізу основних видів атак, зокрема SQL-ін’єкцій, XSS, CSRF, увагу зосереджено на вбудованих функціях захисту вебсистеми, можливих уразливостях та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення безпеки даних. Також розглянуто заходи стосовно захисту від клікджекінгу та надано пропозиції з використання проміжного програмного забезпечення для ефективної протидії такому типу атак. Наголошено на потребі уважно контролювати можливість укладання сторінок та обмеженні цього функціонала для гарантування безпеки вебсистеми.

Ключові слова: Django; безпека даних; вебзастосунки; SQL-ін’єкції; XSS; CSRF; автентифікація; HTTPS; SSL; TLS; ORM; клікджекінг.

Список використаної літератури
1. Що таке безпека веб-додатків? [Електронний ресурс]. URL: https://www.f5.com/glossary/web-applicationsecurity.
2. Автентифікація користувача та дозволи [Електронний ресурс]. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Django/Authentication.
3. Керування паролями в Django [Електронний ресурс]. URL: https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/auth/passwords/.
4. Безпека в Django [Електронний ресурс]. URL: https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/security/.
5. Що таке безпека даних? [Електронний ресурс]. URL: https://www.ibm.com/topics/data-security.
6. Безпека веб-додатків Django [Електронний ресурс]. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Django/web_application_security.

Номер
Розділ
Статті