Метод оперативного оцінювання стану мережних елементів для забезпечення якості послуг у корпоративних високошвидкісних мультисервісних мережах зв'язку

DOI: 10.31673/2412-9070.2024.023038

  • Дробик О. В. (Drobyk O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Треньова К. О. (Trenyova K. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Запропоновано інтелектуальні методи та алгоритми оперативного оцінювання стану мережних елементів для забезпечення показників якості послуг зв'язку в корпоративних мультисервісних мережах зв'язку, які функціонують у режимі, близькому до реального часу.
Основою одного з таких методів є концепція застосування інтелектуальних агентів. У запропонованому підході інтелектуальні агенти створюються як ієрархічні нечіткі ситуаційні мережі, в яких рішення стосовно керування, на противагу відомим інструментам, заснованим на застосуванні еталонних ситуацій, виробляються на основі розв'язання ієрархічної системи оптимізаційних завдань, ґрунтуючись на методах нечіткого математичного програмування. Головною парадигмою їхнього функціонування є «ситуація – дія». Це дає змогу істотно знизити розмірність розв'язуваного завдання та отримати парето-оптимальні рішення щодо керування якістю послуг зв'язку. Інтелектуальний агент управлінських рішень може реалізовуватись автоматично за умови, що адміністратор мережі такі можливості йому делегує.
Метод оцінювання параметрів трафіку випливає з концепції умовної нелінійної парето-оптимальної фільтрації. Його суть полягає в застосуванні двоетапної процедури: на першому етапі виробляється прогноз значень (оцінок) параметрів, а на другому, з отриманням подальших спостережень, коригування їх значень. Середня відносна похибка оцінювання параметрів трафіку не перевищує 10%, що є достатньо оперативним для керування якістю послуг зв'язку.

Ключові слова: передавання даних; корпоративна мультисервісна мережа; мережний елемент; ієрархічна нечітка ситуаційна мережа; інтелектуальний агент.

Список використаної літератури
1. ITU-T: General principles and general reference model for Next Generation Networks. Recommendation Y.2011. Geneva, 2004. URL: https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2011- 200410-I/en
2. RFC 2205: Resourse ReSerVation Protocol (RSVP) – Version 1 Functional Specification. URL: http://tools.ietf. org/html/rf2205 (дата звернення:: 24.09.2023).
3. RFC 3550: RTP: A Transport Protocol for real – Time Applications. URL: http://tools.ietf.org/html/rf3550 (дата звернення: 27.09.2023).
4. Recommendation ITU – T Y.1540. Internet protocol data communication service – IP packet transfer and availability performance parameters, 2011 (Recommendation ITU-T Y.1540 defines parameters that may be used in specifying and assessing the performance of speed, accuracy). URL: https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec. aspx?rec=Y.1540 (дата звернення: 24.09.2023).
5. Recommendation ITU – T Y.1541. Network performance objectives for IP – based services. December 2011. URL: https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1541-201112-I (дата звернення: 03.10.2023).
6. Recommendation ITU – T Y.1221. Traffic control and congestion control in IP – based networks. June 2010. URL: https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1221/en (дата звернення: 01.10.2023).
7. Треньова К. О. Адаптивний метод і алгоритм оперативного оцінювання параметрів трафіку у високошвидкісних корпоративних мультисервісних мережах зв’язку // Наукові записки ДУТ. 2023. № 2(4). С. 107–115. URL: https://journals.dut.edu.ua/index.php/sciencenotes/index

Номер
Розділ
Статті