Вплив технології Web Api на ефективність вантажних перевезень

DOI: 10.31673/2412-9070.2024.024547

  • Трінтіна Н. А. (Trintina N. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Мельник М. А. (Melnyk M. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У сучасному світі, де логістика відіграє критичну роль у забезпеченні безперервності та оптимізації вантажних
перевезень, технології WEB API стають важливим інструментом для зростання ефективності такого процесу. У статті
досліджено вплив використання WEB API на різноманітні аспекти логістичних процесів у вантажних перевезеннях.
Проаналізовано роль цієї технології у підвищенні швидкості, точності та спрощенні взаємодії між різними учасника-
ми логістичного ланцюга.
Визначено вплив інтеграції WEB API на ключові логістичні процеси. Розглянуто поліпшення процесів моніторингу із
забезпеченням реального часового контролю за розташуванням вантажів та їх статусами. Доведено, що впроваджен-
ня WEB API сприяє точному плануванню маршрутів, оптимізації часу транзиту та використанню ресурсів. Крім того,
це спрощує керування запасами, надаючи динамічну та реактивну систему, яка пристосовується до змін у попиті.

Ключові слова: WEB API; логістичні процеси; вантажне перевезення.

Список використаної літератури
1. Carr C., Ramezani C. A. APIs: The (Potential) Digital Connectivity Accelerant For Small and Medium-Sized Importers, Exporters and Their Logistics Providers // Journal of Transportation Law, Logistics and Policy. 2022. Vol. 89, №. 1. P. 18–94.
2. A peer-to-peer platform for decentralized logistics / O. Gallay [et al.] // Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL) // epubli. 2017. P. 19–34.
3. Sithole B., Silva S. G., Kavel J. M. Supply chain optimization: enhancing end-to-end visibility // Procedia engineering. 2016. 159. P. 12–18.
4. Higginbotham J. Principles of Web API Design: Delivering Value with APIs and Microservices. Addison-Wesley Professional, 2021.
5. Meshaal S., Saif A. Microservices and Web-Services: A Review // Peta International Journal of Social Science and Humanity. 2023. Vol. 1. №. 1.
6. Raj V., Sadam R. Evaluation of SOA-based web services and microservices architecture using complexity metrics // SN Computer Science. 2021. Vol. 2. P. 1–10.

Номер
Розділ
Статті