Створення рівнів для гри в жанрі Tower Defense

DOI: 10.31673/2412-9070.2024.025254

  • Ігнатова М. В. (Ihnatova M. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Дібрівний О. А. (Dibrivnyy O. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Проаналізовано проблеми, пов'язані зі створенням рівнів для ігор у жанрі Tower Defense. Розглянуто актуальність питання та його важливість у сучасній галузі гральної індустрії. Зроблено аналіз останніх наукових публікацій та досліджень, що дало змогу виокремити ключові проблеми наявних методів створення рівнів. Зокрема, виявлено проблеми одноманітності, значних часових затрат у ручному створенні продукту та неефективності на великих обсягах роботи і помилках у питанні щодо генерації рівнів.

Ключові слова: рівні для гри; Tower Defense; лроцедурна генерація рівнів; алгоритми пошуку шляху; штучний інтелект; геймплей; варіативність; задоволення гравців; автоматизація створення рівнів.

Список використаної літератури
1. Procedural generation of 3D maps with snappable meshes / R. C. E Silva [et al.] // IEEE access. 2022. С. 1. URL: https://doi.org/10.1109/access.2022.3168832 (дата звернення: 12.11.2023).
2. Öhman J. Procedural generation of tower defense levels: диплом. Linköping: Linköping University, 2020. 12 с. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442180/FULLTEXT01.pdf (дата звернення: 12.11.2023).
3. Kraner V., Fister I., Brezočnik L. Procedural content generation of custom tower defense game using genetic algorithms // New technologies, development and application. 2021. Vol. IV: Lecture Notes in Networks and Systems. vol. 233. P. 493–503. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75275-0_54 (date of access: 08.11.2023).
4. Juwiantho H., Liliana L., Budiono M. Procedural content generation pada game tower defense menggunakan perlin noise dan algoritma floyd warshall // Journal of animation and games studies. 2023. Т. 9, № 1. С. 11–28. URL: https://doi.org/10.24821/jags.v9i1.8100 (дата звернення: 12.11.2023).
5. Xu Y., Tanaka T. Procedural content generation for tower defense games: preliminary experiment with reinforcement learning // The 26th game programming workshop. 2021. С. 2–3.

Номер
Розділ
Статті