Удосконалена методика вибору послідовності пріоритетів обслуговування потоків інформації

DOI: 10.31673/2412-9070.2020.042740

  • Лаптєв О. А. (Laptev O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бабенко Р. В. (Babenko R. V.) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ
  • Правдивий А. М. (Pravdyvyy A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Зозуля С. А. (Zozulya S. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Стефурак О. Р. (Stefurak O. R.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Аналіз роботи системи зв’язку щодо передавання потоків інформації, яка має різну вагомість та необхідний час на оброблення, зумовлює потребу пошуку шляхів максимізації сумарної вагомості обробленої інформації під час виконання службових завдань. Метою статті є удосконалення методики, яка дасть змогу підвищити ефективність (продуктивність) роботи системи зв’язку завдяки збільшенню обсягу всієї обробленої інформації. Удосконалена методика додатково враховує пріоритет типів потоків інформації, за яким надається право першочергового обслуговування в системі зв’язку. Зазначена методика може бути використана для організації роботи в різних установах та організаціях із метою збільшення сумарної вагомості всіх прийнятих рішень щодо службових завдань, які надійшли для виконання.

Ключові слова: система зв’язку; пріоритет; потоки інформації; прийняття рішень.

Список використаної літератури
1. Савченко О., Прокопенко Є. Методика оцінки ефективності системи зв’язку органу охорони державного кордону: зб. наук. праць Нац. академії Державної прикордонної служби України. 2015. № 3(65). С. 340–352.
2. Бабенко О. Рябуха А., Костенко І. Вибір показників ефективності системи зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіаційної частини // Системи обробки інформації. 2002. № 2(18). С. 215–220.
3. Литвинов А. Л. Теорія систем масового обслуговування. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 142 с.
4. Дослідження операцій: практичний курс / В. Є. Березовський, М. М. Гузій, В. М. Дякон [та ін.]. Київ, 2011. 238 с.
5. Дьоміна В. М. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання систем масового обслуговування: конспект лекцій. Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 2015. 44 с.
6. The Intelligent Control System for infocommunication networks. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research (IJETER) / L. Berkman, O. Barabash, O. Tkachenko [et al.] // Scopus Indexed. May 2020. Vol. 8, No. 5. P. 1920–1925.
7. Detection of Slow DDoS Attacks based on User’s Behavior Forecasting. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research (IJETER) / V. Savchenko, O. Ilin, N. Hnidenko [et al.] // Scopus Indexed. May 2020. Vol. 8, No. 5. P. 2019–2025.

Номер
Розділ
Статті